2203 | Ruinele conacului Catargiu, sat Maia, comuna Maia; Biserica „Adormirea Maicii Domnului” cu cavoul lui Barbu Catargiu,sat Maia, comuna Maia

cod LMI: IL-II-m-B-20200; IL-II-m-A-14139
Județ: Ialomița
Anii de corespondență: 1946-1948
Cuprinsul dosarului: Județul Ilfov, comuna Maia, Palatul și parcul Barbu Catargi. Planul parcului (1820). Adresă a R.E.A.Z.I.M., Ferma Maia, prin care se solicită reparații necesare și instalarea unei școli de agricultură. Adresă către Ministerul Agriculturii și Domeniilor, prin care se solicită măsurile de bună păstrare a Fermei Maia, monument istoric, semnatar arhitect Horia Teodoru. Adresă a Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală a Administrației, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează raportul asupra fostei reședinței Barbu Catargiu din comuna Maia. Referat prin care se constată nevoia de reparații urgente la reședința Barbu Catargi, semnatar arhitect Ștefan Balș. Delegații pentru a cerceta fosta reședință Barbu Catargi, semnatari președinte Constantin Daicoviciu, secretar-director Victor Brătulescu. Comuna Maia, sat, Maia, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” cu cavoul lui Barbu Catargiu (1778). Referat referitor la situația fostei reședințe Barbu Catargi, semnatar Horia Teodoru. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Direcția Contenciosului din Muzeul Artelor, prin care se înaintează un dosar, semnatari director Victor Brătulescu, șeful serviciului S. Olteanu. Proces verbal prin care se clasează fosta reședință Barbu Catargi ca monument istoric, semnatar președinte Alexandru Lapedatu. Adrese ale Comisiunii Monumentelor Istorice, către Ministerul Agriculturei și Domeniilor, Prefectura Județul Ilfov, Camera Agricolă Ilfov, Ministerul de Interne, prin care se pune în vedere clasarea fostei reședințe Barbu Catargi ca fiind monument istoric, prin decret regal. Rezoluție în legătură cu exproprierea fostei reședințe Barbu Catargi. Adresă către Comisiunea Monumentelor Istorice, despre pază și lucrări de mentenanță a fostei reședințe Barbu Catargi, semnatar epitrop E. Catargi. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Ministru Agriculturii și Domeniilor, prin care se precizează cererea doamnei E. Catargi și destinația clădirii fostei reședințe Barbu Catargi, semnatari conservator E. Chioreanu, director Victor Brătulescu. Adresă a Direcției Contencios al Ministerului Artelor, către Comisiunea Monumentelor Istorice, în care se precizează statutul de monument istoric al fostei reședințe Barbu Catargi, semnatar șeful serviciului Eugenia Aldea. Decret al Regelui României Mihai I-ul prin care fosta reședință Barbu Catargi este declarată monument istoric.
Observații: Dosarul conține un plan al parcului Barbu Catargi.
Nr. filelor: 16
Număr dosar: 2203