2211 | Biserica „Înălţarea Domnului”, sat Manasia, comuna Manasia

cod LMI: IL-II-m-A-14144
Județ: Ialomița
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Ialomița, comuna Manasia, Biserica „Înălțarea Domnului” (1838-1842). Chestionar. Anexe - chestionar. Cerere autorizație - aprobare reparație biserică. Deviz estimativ pentru lucrările de reparații. Proces-verbal de recepție - lucrări de reparații și îmbunătățiri executate în campania din 1940-1941. Corespondență privind înlocuirea lespezilor din piatră de carieră cu materiale sintetice (beton, ciment mozaicat). Caiet de sarcini pentru lucrările de pictură. Corespondență - aprobare de către CMI a executării lucrărilor de către un pictor calificat.
Nr. filelor: 20
Număr dosar: 2211