2214 | Geamia „Esmahan Sultan”, oraș Mangalia; Mănăstirea Comana, sat/comuna Comana; Parc, ansamblul castelului Bran, sat/comuna Bran

cod LMI: CT-II-m-A-02901.01 ; GR-II-a-A-14967; BV-II-m-A-11610.05
Județ: Constanța; Giurgiu; Brașov
Anii de corespondență: 1927-1952
Cuprinsul dosarului: Județul Constanța, Moscheea principală din Mangalia „Esma Han”/„Esmahan Sultan”(1590). Corespondență între hatipul Moscheii, Comisiunea Monumentelor Istorice, Ministerul Cultelor, Ministerul Artelor, Ministerul Finanțelor, Prezidiul Marei Adunări Naționale. Referate ale membrilor Comisiunii, oferte de executare a unor lucrări de reparații, devize. Ante-măsurătoare-deviz, analize de prețuri realizate de arhitect Ștefan Balș. Schițe cu moscheea (11 file), monumentul scit. Corespondență între Muzee și Monumente și Sfatul Popular Mangalia, secțiunea culturală despre geamie. Corespondență despre Mănăstirea Comana (sec.XVI-XVIII) între Muzee și Monumente și Sfatul Popular Vidra. Corespondență despre Parcul Muzeului Bran (înc.sec. XX), între Muzee și Monumente și Sfatul Popular al comunei Bran.
Nr. filelor: 43/44
Număr dosar: 2214