2221 | Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, Biserica „Cuv. Paraschiva”, Biserica „Sf. Nicolae”, sat Matca, comuna Matca

Județ: Galați
Anii de corespondență: 1921-1941
Cuprinsul dosarului: Județul Tecuci, comuna Matca, Biserica „Sf. Voievozi” (1856). Chestionar. Biserica „Cuvioasa Paraschiva” (1882). Chestionar. Biserica „Sf. Nicolae” (1824). Chestionar. Corespondență între Parohia Matca de Sus și CMI referitoare la situația Bisericii „Sf. Nicolae”, în urma cutermurului din noiembrie 1940.
Observații: Județul Tecuci (România interbelică), cu reședința de județ orașul Tecuci. În prezent, comuna Matca aparține județului Galați.
Nr. filelor: 14
Număr dosar: 2221