2170 | Biserica de lemn „Nașterea Maicii Domnului”, sat Pojaru, comuna Bustuchin; Biserica de lemn „Nașterea Maicii Domnului”, sat Valea Pojarului, comuna Bustuchin.

cod LMI: GJ-II-m-B-20142; GJ-II-m-B-09451
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921-1944
Cuprinsul dosarului: Județul Gorj, comuna Pojaru, sat Amâradia, Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” (datare incertă 1527). Sat Strâmba, Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” (ante 1780). Chestionare. Adresă privind cercetarea bisericii. Deviz estimativ - refacere și restaurare a Bisericii „Sf. Voievozi” din Strâmba (Parohia Logrești-Moșteni). Delegație. Recepție lucrări. Corespondență privind sfințirea și deschiderea lăcașului. Adrese privind mutarea și refacerea stâlpilor de lemn a bisericii de lemn din Strâmba.
Observații: Satul Amâradia - actual Pojaru, comuna Bustuchin. Strâmba - denumirea veche a actualului sat Valea Pojarului, comuna Bustuchin.
Nr. filelor: 25
Număr dosar: 2170