2271 | Ansamblul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, punct Mărculești, sat Bălănești, comuna Cozieni; Biserica de lemn „Sfinții Voievozi”, sat Bălănești, comuna Cozieni; Ansamblul bisericii „Sfântul Teodor Tiron”, „Sfântul Nicolae”, sat Cocârceni, comuna Cozieni; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Cozieni, comuna Cozieni

cod LMI: BZ-II-a-B-02427; BZ-II-m-B-02358; BZ-II-a-B-02390
Județ: Buzău
Anii de corespondență: 1921-1922
Cuprinsul dosarului: Județul Buzău, comuna Bălănești, cătunul Mărculești, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1834). Chestionar. Comuna Bălănești, cătunul Cozieni, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1903-1913). Chestionar. Comuna Bălănești, cătunul Bălănești, Biserica de lemn „Sfinții Voievozi” (1839). Chestionar. Solicitare fonduri pentru reparare acoperiș al bisericii „Sfinții Voievozi” a parohiei Bălănești, către Ministerul Cultelor și Artelor, semnatar preot paroh Gh. Moisescu. Comuna Bălănești, cătunul Cocârceni, Biserica de zid și de lemn „Sfântul Mucenic Teodor Tiron” (1819). Chestionar.
Observații: Cozieni (în trecut, Bălănești) este o comună în județul Buzău, formată din satele Bălănești, Cocârceni, Cozieni (reședința), precum și alte sate. Mărculești este un sat desființat unificat cu satul Bălănești, comuna Cozieni.
Nr. filelor: 14
Număr dosar: 2271