2283 | Ansamblul bisericii „Sfinții Împărați”, sat Mătești, comuna Săpoca

cod LMI: BZ-II-a-B-02429
Județ: Buzău
Anii de corespondență: 1927-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Buzău, comuna Potoceni, cătun Mătești, Biserica „Sfinții Împărați” (1725). Adresă către parohia Mătești, Buzău și către parohia Hagiești, Ilfov, în legătură cu reparații la picturile interioare ale bisericii. Răspuns în legătura cu reparațiile la picturile interioare, adresat domnului Drăghiceanu. Adresă a parohiei Mătești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se cere avizul unor reparații. Referat, adresat Președintelui Comisiunii Monumentelor Istorice, referitor la situația bisericii „Sfinții Împărați”, parohia Mătești. Devize pentru reparații ale bisericii din Mătești. Adresă a parohiei Mătești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, în legătură cu recepția lucrărilor terminate. Aprobare a procesului verbal de recepție a parohiei Mătești, emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice. Proces verbal de recepție a lucrărilor executate la Biserica „Sfinții Împărați”, Mătești. Solicitare, din partea parohiei Mătești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, pentru trimiterea unui delegat care să cerceteze pictura pentru realizarea unui deviz de lucrări. Referat al arhitectului Horia Teodoru cu privire la aprobarea caietului de sarcini și a devizului. Devize pentru lucrări a bisericii din comuna Mătești. Caiet de sarcini pentru lucrările de pictură la biserica din Mătești, vizat ca fiind văzut de către arhitectul Horia Teodoru. Adresă de înaintare a devizului de lucrări, emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice către parohia din Mătești. Adrese ale parohiei Mătești, comuna Potoceni, în legătură cu un cutremur și stricăciuni ale clădirii bisericii, precum și necesitatea realizării de cercetări. Adresă a parohiei Mătești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se precizează că sunt dispuși să suporte cheltuielile unui delegat. Referat pentru biserica din satul Mătești, comuna Potoceni, cu un referat adăugat al arhitectului Horia Teodoru. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către parohia Mătești, prin care se precizează închiderea bisericii până când se vor face cercetări amănunțite, iar zidurile crăpate vor fi proptite. Delegație pentru conductor arhitect V. Moisescu, semnatar Secretarul Comisiunii, Victor Brătulescu. Deviz pentru lucrările de consolidarea stricăciunilor cauzate de cutremur, pentru biserica din Mătești, comuna Potoceni. Adresă, a Comisiunii Monumentelor Istorice, de înaintare a devizului către parohia Mătești. Adresă a parohiei Mătești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, în legătură cu recepția lucrărilor. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către parohia Mătești, prin care se precizează că pentru recepția lucrărilor parohia să se adreseze Serviciului Tehnic al județului, semnatar director Victor Brătulescu, șeful secției Gh. Croitoru.
Observații: Săpoca este o comună în județul Buzău, Muntenia, România, formată din satele Mătești și Săpoca (reședința).
Nr. filelor: 26
Număr dosar: 2283