2298 | Ansamblul bisericii de lemn „Sfântul Ioan Botezătorul”, municipiul Motru (cartier Ploștina); Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, municipiul Motru (cartier Lupoița); Biserica „Sfântul Nicolae”, municipiul Motru; Biserica de lemn „Intrarea în Biserică”, municipiul Motru; Biserica de lemn „Buna Vestire” și „Sfântul Ioan Botezătorul”; municipiul Motru

cod LMI: GJ-II-a-B-09331; GJ-II-m-B-09333
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921-1947
Cuprinsul dosarului: Județul Mehedinți, comuna Ploștina, cătunul Merișiu, Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” (1795). Chestionar. Comuna Ploștina, cătunul Porcașa, Biserica de lemn „Sfântul Ion Botezătorul” (1821). Chestionare. Comuna Ploștina, cătunul Lupoița, Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” (1904). Chestionar. Comuna Ploștina, cătunul Lupoița, Biserica de lemn „Intrarea în Biserică” (1856). Chestionar. Comuna Ploștina, cătunul Cireșu, Biserica de lemn „Buna Vestire” și „Sfântul Ion Botezătorul” (1821). Chestionar. Adresă emisă de Parohia „Buna Vestire” din comuna Ploștina, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită material lemnos pentru repararea unui acoperiș de biserică. Solicitare de material lemnos pentru biserica „Buna Vestire”, comuna Ploștina, adresată către Ministrul al Agriculturii și Domeniilor, Administrația Casei Pădurilor Statului. Solicitare de material lemnos adresată de parohia „Buna Vestire” din comuna Ploștina, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Copie după procesul verbal al Consiliului și Epitropiei Parohiale a Parohiei „Buna Vestire” prin care se decide concentrarea eforturilor către construirea unei noi biserici și abandonarea bisericii din Porcașa. Copie după declarație prin care se astestă starea improprie a bisericii din Porcașa, semnatari Nicolae Colea, Petre Colea, Ion D. Popescu. Solicitare de material lemnos pentru acoperirea bisericii din satul Porcașa și împrejmuirea cimitirului, către Ministrul al Culturii Naționale. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Biserica Parohială din comuna Ploștina, prin care se solicită răspunsul la o serie de întrebări, semnatari director Victor Brătulescu, șef de secție Gh. Croitoru. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia „Buna Vestire” din comuna Ploștina, prin care Comisiunea solicită un deviz de lucrări realizat de Serviciul Tehnic al Județului Mehedinți, semnatari director Victor Brătulescu, șef de secție Gh. Croitoru. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Sfânta Mitropolie a Olteniei, prin care se solicită fotografii ale Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din comuna Ploștina, semnatari director Victor Brătulescu, șef de secție Gh. Croitoru. Adresă a parohiei „Buna Vestire” din comuna Ploștina, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se relatează situația bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din satul Porcașa. Solicitare de material lemnos a Parohiei „Buna Vestire” din comuna Ploștina, către Comisiunea Monumentelor Istorice, semnatar preot S. Chiținia. Solicitare de material lemnos a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Casa Autonomă a Pădurilor Statului, pentru biserica din comuna Ploștina, semnatari director Victor Brătulescu, șef de birou, V. Iacomi. Adresă a Casei Pădurilor Statului, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se precizează că nu se poate elibera gratuit materialul lemnos. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice prin care se înainteaza răspunsul Casei Pădurilor Statului către Biserica filială din comuna Ploștina, semnatari director, Victor Brătulescu, șeful biroului V. Iacomi. Adresă de înaintare a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Ploștina, cu privire la instrucțiuni, ce sunt trimise în atașament, despre restaurarea bisericii. Adresă a Parohiei din comuna Ploștina, către Ministerul Artelor, prin care se solicită dispunerea unui delegat arhitect specialist pentru cercetarea bisericii.
Observații: După anul 1950 comuna Ploștina a aparținut județului Mehedinți până în anul 1948, când România a fost împărțită în regiuni și raioane. În momentul de față Ploștina aparține de municipiul Motru, în județul Gorj.
Nr. filelor: 24
Număr dosar: 2298