2305 | Biserica de lemn „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătoru”, sat Popești, comuna Miclești; Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Miclești, comuna Miclești; Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfânta Treime”, sat Chircești, comuna Miclești

cod LMI: VS-II-m-B-06868; VS-II-m-B-06857
Județ: Vaslui
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Vaslui, comuna Miclești, cătunul Popești, Biserica de lemn „Sfântul Ioan Botezătorul” (1793). Chestionar. Adresă de înaintare a unui deviz întocmit de Serviciul Tehnic al Județului Vaslui, aprobat de Comisiunea Monumentelor Istorice, către Parohia Miclești, semnatari secretar general profesor Aurel Popa, director Victor Brătulescu. Adresă de înaintare a unui deviz pentru lucrările de reparație a bisericii filiale „Sfântul Ioan Botezătorul” din satul Popești, parohia Miclești, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Ante-măsurători și devize pentru lucrările de reparație la biserica din satul Popești, semnatar Șeful Serviciului Tehnic inginer Ioan D. Iulian, notă semnată de arhitect Ștefan Balș. Condiții speciale pentru executarea lucrărilor de reparații a bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” satul Popești, parohia Miclești, semnatar arhitect Ștefan Balș. Adresă de înaintare devize, a Parohiei Miclești, către Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor. Ante-măsurători și devize pentru lucrările de reparație la biserica din satul Popești, semnatar Șeful Serviciului Tehnic Județul Vaslui inginer Ioan D. Dumitru. Adresă a Parohiei Miclești, către Ministrul al Culturii Naționale și Cultelor, prin care se cere restituirea devizului și aprobarea lucrărilor de reparație. Adresă a Parohiei Miclești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se cere restituirea devizului și aprobarea lucrărilor de reparație. Comuna Miclești, cătunul Chircești, Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfânta Treime” (1810). Adresă a Parohiei Chircești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la stricăciunile bisericii din cauza cutremurului din 10 noiembrie 1940. Adresă de înaintare de instrucțiuni până la venirea unui delegat, emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice, către Parohia Chircești. Chestionar. Adresă de înaintare deviz cu modificări aprobate, emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice, către Parohia Chircești, semnatari secretar general profesor A. Popa, director Victor Brătulescu. Adresă de înaintare deviz de reparații, emisă de Parohia Chircești, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Ante-măsurătoare și deviz estimativ pentru lucrările de reparație a bisericii din satul Chircești, întocmit de Serviciul Tehnic al Județului Vaslui, semnatar Șeful Serviciului Tehnic Vaslui, subinginer I. M. Dumitrescu. Memoriu pentru lucrările de reparație a bisericii din satul Chircești, emis de Serviciului Tehnic al Județului Vaslui, semnatar Șeful Serviciului Tehnic, subinginer M. Dumitrescu. Ante-măsurători și devize estimative pentru lucrările de reparație a bisericii din satul Chircești, văzut arhitect Ștefan Balș, vizat pentru conformitate Gh. Croitoru. Comuna Miclești, cătunul Miclești, Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” (1830). Chestionar. Adresă a Parohiei Miclești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la recepția lucrărilor executate până în acel moment. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Miclești, prin care se solicită o copie după procesul verbal de recepție, o copie după borderoul lucrărilor și un scurt memoriu asupra lucrărilor executate, semnatari Secretar General prof. A. Popa. Adresă a Parohiei Miclești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită aprobarea pentru lucrările din deviz. Adresă de înaintare a condițiilor speciale pentru executarea lucrărilor de consolidare după cutremur, emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice, către Parohia Miclești, semnatari secretar general Col. D. Chirescu, director Victor Brătulescu. Adresă a Parohiei Miclești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la aprobarea unui deviz de lucrări pentru biserica „Sfântul Nicolae”. Condiții speciale pentru executarea lucrărilor la biserica „Sfântul Nicolae”din Parohia Miclești, semnatar arhitect Horia Teodoru. Memoriu relativ la reparația bisericii din comuna Miclești, semnatar Șeful Serviciului Tehnic inginer Ioan D. Iulian. Detalii centură, semnatar inginer Ioan. D. Iulian. Detalii țesut ziduri crăpate, scara 1/10, semnatar inginer Ioan D. Iulian. Antemăsurătoare și deviz pentru lucrările de reparație și consolidarea bisericii, din comuna Miclești, semnatar Șeful Serviciului Tehnic, inginer Ioan. D. Iulian. Caiet de Sarcini cuprinzând Dispozițiuni Comune pentru Lucrări Tehnice, emis de Serviciul Tehnic Ținutul Prut. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Miclești, prin care se solicită copie după procesul verbal de recepție, însoțit de o situație definitivă a bisericilor și un memoriu cu lucrările executate, semnatar Director Victor Brătulescu, Șeful Biroului Gh. Croitoru. Adresă a Parohiei Miclești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la trimiterea unui delegat pentru recepția definitivă a lucrărilor. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Miclești, prin care se menționează că recepția poate fi făcută de delegatul Serviciului Tehnic Vaslui, semnatari director Victor Brătulescu, șeful Biroului Gh. Croitoru. Adresă a Parohiei Miclești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la trimiterea unui delegat pentru recepția definitivă a lucrărilor. Ante-măsurători și devize pentru lucrările de vopsitorie reparații pictură, reparații și montaj mobilier, la biserica Miclești, semnatar Șeful Serviciului Tehnic Vaslui inginer Ioan D. Iulian. Proces verbal pentru lucrările de consolidare și reparație, semnatari președintele comitetului preot paroh N. I. Dimitriu, șeful serviciului tehnic al orașului Vaslui, inginer Ioan D. Iulian. Situație definitivă pentru lucrările de reparație și consolidare a bisericii din comuna Miclești, semnatar șeful serviciului tehnic inginer Ioan D. Iulian. Adresă de înaintare proces verbal și situație, emisă de Parohia Miclești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, semnatar preot N. I. Dimitriu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Miclești, prin care se aprobă procesul verbal și situația, semnatari secretar general prof. A. Popa, director Victor Brătulescu. Memoriu relativ la lucrările de reparații și refacere la Biserica din Comuna Miclești, semnatar șeful serviciului tehnic Vaslui inginer Ioan D. Iulian. Antemăsurătoare și deviz pentru lucrările de reparație și refacerea bisericii, din comuna Miclești, semnatar Șeful Serviciului Tehnic, inginer Ioan. D. Iulian. Caiet de Sarcini cuprinzând Dispozițiuni Comune pentru Lucrări Tehnice, emis de Serviciul Tehnic Ținutul Prut.
Nr. filelor: 78
Număr dosar: 2305