2307 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Miercani, comuna Uda; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Cotu, comuna Uda

cod LMI: AG-II-m-B-13739; AG-II-m-A-13625
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1944
Cuprinsul dosarului: Județul Argeș, comuna Uda de Sus, cătunul Miercani, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1845). Chestionar. Adresă a Comisiunea Monumentelor Istorice, către Prefectura Județului Argeș, în vederea trimiterii unui tehnician pentru realizarea unui deviz de lucrări, semnatar director Victor Brătulescu, șef de secție Gheorghe Croitoru. Referat cu privire la bisericile din comunele Uda de Sus și Lăunele din județul Argeș. Solicitare de planuri și devize de restaurare a bisericii din Miercani, a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Sfânta Episcopie a Argeșului, semnatari director Victor Brătulescu, șef de secție Gh. Croitoru. Comuna Uda de Sus, cătunul Cotu, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1815). Chestionar. Solicitare de reparații pentru biserica din satul Cotul Valea, a Parohiei Miercani, către Comisiunea Monumentelor Istorice, semnatar paroh preot Dumitru Grigoraș. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Miercani, cu privire la o intervenție la Serviciul Tehnic al Județului Argeș, pentru întocmirea unui deviz, semnatari director Victor Brătulescu, șef de secție Gh. Croitoru. Documentare incompletă. Adresă a Episcopiei Argeșului, către Ministrul al Cultelor și Artelor, cu privirea la delegarea unui arhitect și unui pictor pentru realizarea devizelor necesare. Delegație pentru întocmire de deviz și caiet de sarcini a bisericii din Cotu Valea, pentru Vasile Moisescu, semnatar Victor Brătulescu.
Observații: Miercani este un sat în comuna Uda din județul Argeș. Cotu este un sat în comuna Uda din județul Argeș.
Nr. filelor: 13
Număr dosar: 2307