2308 | Biserica de lemn „Sfinții Trei Ierarhi”, sat Mierea, comuna Crușeț; Biserica „Intrarea în Biserică”, sat Văluța, comuna Crușeț; Biserica de lemn „Sfântul Gheorghe”, sat Văluța, comuna Crușeț; Biserica de lemn „Sfântul Ioan Botezătorul”, sat Slămnicești, comuna Crușeț; Biserica de lemn „Sfântul Nicolae”, sat Crușeț, comuna Crușeț

Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921-1936
Cuprinsul dosarului: Județul Doljiu, comuna Mierea Birnici, cătunul Mierea, Biserica de lemn „Sfinții Trei Ierarhi” (1854-1858). Adresă în legătură cu biserica din comuna Mierea Birnici, pentru redeschiderea ei. Chestionar. Delegație de la Comisiunea Monumentelor Istorice pentru cercetarea bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din satul Mierea. Adresă a Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin, către Comisiunea Monumentelor Istorice, întrebând despre statutul de monument istoric al bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Parohia Mierea Birnici – Dolj. Detalii despre biserica din Mierea Birnici, transmise de Parohia Mierea Birnici către Comisiunea Monumentelor Istorice, semnatar preot paroh N. Călugărescu. Adresă a arhitectului Atanasescu, prin care se relatează că Parohia bisericii Mierea Birnici cere autorizație de a picta biserica „Trei Ierarhi” a parohiei. Adresă a Biroului de Arhitectură Regională Olteniei a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Comisiunea Monumentelor Istorice, relatând despre lucrările ilegale făcute la biserica din Mierea Birnici. Adresă a Parohiei Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din comuna Mierea Birnici, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se explică motivul lucrărilor executate, semnatar preot paroh N. Călugărescu. Delegație pentru domnul arhitect I. L. Atanasescu, din partea Comisiunii Monumentelor Istorice, pentru a cerceta biserica „Sfinții Trei Ierarhi” a comunei Mierea Birnici. Memoriu asupra bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din comuna Mierea Birnici, semnatar arhitect I. L. Atanasescu. Adresă de înaintare a unui memoriu, a Comisiunii Monumentelor Istorice, Regionala Olteniei, către Comisiunea Monumentelor Istorice, semnatar arhitect I. L. Atanasescu. Adresă către Ministerul Instrucțiunii, Contenciosul, despre lucrările fără aprobarea Comisiunii Monumentelor Istorice, executate la biserica „Sfinții Trei Ierarhi” în comuna Mierea Birnici. Motivarea lucrărilor executate la biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din comuna Mierea Birnici, emisă de Parohia Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din comuna Mierea Birnici, către Comisiunea Monumentelor Istorice, semnatar preot paroh N. Călugărescu. Referat despre lucrările executate la biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din comuna Mierea Birnici, semnatar M. Broșteanu. Adrese de înaintare a unei cereri a parohiei bisericii din comuna Mierea Birnici, emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice către Ministrul Instrucțiunii, al Cultelor și Artelor, Serviciul Contencios, semnatar președinte Nicolae Iorga, secretarul comisiunii Virgil Drăghiceanu. Adresă a Ministerului Instrucțiunii, al Cultelor și Artelor, Contenciosul, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează în copie, memoriul făcut de arhitect I. Atanasescu, copie după referatul arhitectului I. Atanasescu și copie după reclamația la Parchetul Tribunalului Dolj cu privire la preotul N. Călugărescu. Copie după memoriul făcut de arhitect I. Atanasescu, asupra bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din comuna Mierea Birnici, semnatar arhitect I. Atanasescu. Copie după referatul arhitectului I. Atanasescu, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire asupra bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din comuna Mierea Birnici, semnatar arhitect I. Atanasescu. Adresă către Parchetul Tribunalului Dolj, cu privire asupra bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din comuna Mierea Birnici. Adresă a Ministerului Instrucțiunii, al Cultelor și Artelor, Contenciosul, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la faptul că Tribunalul Dolj l-a absolvit pe preotul N. Călugărescu de orice penalitate. Adresă a preotului paroh Nicolae Călugărescu către domnul Ghica, referitor la detaliile reparațiilor la biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, sat Mierea, comuna Mierea Birnici. Comuna Mierea Birnici, cătunul Văluța de Jos, biserica „Intrarea în Biserică”. Chestionar. Adresă a Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din comuna Mierea Birnici, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită un delegat al Comisiunii pentru întocmirea unui deviz de lucrări pentru repararea bisericii „Intrarea în Biserică” din satul Văluța, semnatar preot paroh N. Călugărescu. Adresă a Sfintei Episcopii a Râmnicului Noului Severin, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită un delegat al Comisiunii pentru întocmirea unui deviz de lucrări pentru repararea bisericii „Intrarea în Biserică” din satul Văluța, semnatar Episcop Nifon Craioveanul. Delegație, din partea Comisiunii Monumentelor Istorice, pentru arhitectul I. L. Atanasescu, pentru a cerceta biserica filială din satul Văluța, parohia Mierea Birnici. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, Regionala Olteniei, către Comisiunea Monumentelor Istorice, se înaintează în dublu exemplar devize de lucrări necesare la biserica „Intrarea în Biserică” din Văluța, semnatar arhitect I. L. Atanasescu. Deviz de lucrări de întreținere necesare de efectuat la biserica „Intrarea în Biserică” din satul Văluța, semnatar arhitect regiunea Olteniei, I. L. Atanasescu. Adresă a parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din comuna Mierea Birnici, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită un delegat pentru pictura bisericii, semnatar preot paroh N. Călugărescu. Caiet de sarcini pentru lucrările de curățire și reparație a picturii bisericii „Intrarea în Biserică” în satul Văluța, comuna Mierea Birnici. Adresă de înaintare a unui memoriu și contract pentru pictura bisericii „Intrarea în Biserică” a Parohiei bisericilor din comuna Mierea Birnici, către Comisiunea Monumentelor Istorice, semnatar preot paroh N. Călugărescu. Memoriu pentru pictura bisericii „Intrarea în Biserică” în satul Văluța de Jos, comuna Mierea Birnici. Contract pentru pictura bisericii „Intrarea în Biserică” din satul Văluța de Jos, comuna Mierea Birnici, între preotul Paroh N. Călugărescu și pictorul P. Sișteavă. Adresă a Parohiei Bisericilor din comuna Mierea Birnici, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită un delegat al Comisiunii pentru aprobarea lucrărilor de pictură, semnatar preot paroh N. Călugărescu. Adresă a Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din comuna Mierea Birnici, către Comisiunea Monumentelor Istorice, pentru recepționarea lucrărilor de pictură, semnatar preot paroh N. Călugărescu. Adresă a Protoieriei Dolj, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează un proces verbal de recepție a picturii la biserica filială „Intrarea în Biserică” din parohia Mierea Birnici, făcută de pictorul I. Keber, delegat al Episcopiei. Proces verbal pentru recepția lucrărilor de pictură, a picturii la biserica filială „Intrarea în Biserică” din satul Văluța de Jos, comuna Mierea Birnici. Comuna Mierea Birnici, cătunul Văluța de Sus, Biserica de lemn „Sfântul Gheorghe”. Chestionar. Comuna Mierea Birnici, cătunul Slămnești, Biserica de lemn „Sfântul Ioan Botezătorul”. Chestionar. Comuna Mierea Birnici, cătunul Crușețu, Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” (1859). Chestionar.
Observații: Crușeț este o comună în județul Gorj formată din satele Crușeț (reședința), Mierea, Slămnești, Văluța, precum și din alte sate. Văluța de Jos este un sat desființat, unificat cu satul Văluța de Sus. Văluța de Sus este vechea denumire a satului Văluța, comuna Crușeț, județul Gorj.
Nr. filelor: 62
Număr dosar: 2308