2309 | Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, sat Jilava, comuna Jilava; Biserica „Sfântul Gheorghe”, sat Jilava, comuna Jilava

cod LMI: IF-II-m-B-15290
Județ: Ilfov
Anii de corespondență: 1921-1948
Cuprinsul dosarului: Județul Ilfov, comuna Jilava-Mierlari, cătunul Mierlari, Biserica „Sfântul Gheorghe” (1843). Chestionar. Comuna Jilava-Mierlari, cătunul Jilava, Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (1817). Chestionar. Adresă către Vasile Moisescu, cu privire la lucrări cerute de Parohia bisericii „Sfinții Împărați” din cătunul Jilava, semnatar arhitect Horia Teodoru. Referat despre Biserica „Sfinții Împărați” din comuna Jilava, semnatar arhitect Horia Teodoru. Adresă de înaintare a unui deviz, emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice, către Parohia Jilava, semnatari director Victor Brătulescu, șeful biroului M. Bârcă. Referat despre modificarea prețurilor devizului, pentru biserica parohială din comuna Jilava, semnatar Vasile Moisescu. Antemăsurători-Devize pentru adăugarea unui amvon și un cafas pentru cor, la biserica parohială din comuna Jilava. Adresă de înaintare deviz și analiza prețurilor pentru parohială din comuna Jilava, emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice, către biserica parohială din comuna Jilava, semnatar șef birou M. Bârcă. Adresă de înaintare deviz, a parohiei bisericii din comuna Jilava, către Comisiunea Monumentelor Istorice, menționându-se că Epitropia are fondurile necesare. Deviz pentru lucrări de reparațiuni, de întreținere, a bisericii din comuna Jilava. Adresă de înaintare a unui proces verbal, a Parohiei Jilava, către Comisiunea Monumentelor Istorice, semnatar preot paroh Sachelarie. Proces verbal al epitropiei bisericilor parohiale și filiale din comuna Jilava. Planuri biserica parohială din comuna Jilava. Proiect pentru adăugarea unui amvon nou, întocmit de arhitect Vasile Moisescu. Secțiune longitudinală pentru adăugarea unui amvon nou, întocmit de arhitect Vasile Moisescu.
Observații: Satul Mierlari a fost desființat și unificat cu satul Jilava, comuna Jilava, județul Ilfov.
Nr. filelor: 24
Număr dosar: 2309