2317 | Mănăstirea Argeșului, municipiul Curtea de Argeș; Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Mihăești, comuna Mihăești; Biserică, satul Bodești, comuna Bărbătești; Biserica de lemn „Cuviosa Paraschiva”, sat Capu Dealului, comuna Băbeni; Biserică, oraș Strehaia

cod LMI: AG-II-a-A-13628
Județ: Argeș, Vâlcea, Mehedinți
Anii de corespondență: 1921-1940
Cuprinsul dosarului: Județul Vâlcea, comuna Mihăești, cătunul Mihăești, Biserica „Sfântul Nicolae” (1756-1814). Chestionar. Solicitarea unui delegat de la Ministerul Cultelor pentru a se începe reparația bisericii, emisă de Parohia Mihăești. Deviz pentru reparațiunile bisericii din comuna Mihăești cu hramul „Sfântul Nicolae”. Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, Mănăstirea Argeșului. Adresă a Biroului de Arhitectură al Secțiunei Regionale Râmnicu Vâlcea – Oltenia a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită ridicarea schelei a bisericii „Bolnița” din curtea Episcopiei Râmnicului. Listă cu fonduri alocate în aprilie, mai, iunie 1922. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice către domnul Referendaru, prin care se anunță ridicarea schelelor din jurul paraclisului Episcopiei din Curtea de Argeș. Adresă a Biroului de Arhitectură al Secțiunei Regionale Râmnicu Vâlcea – Oltenia a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Comisiunea Monumentelor Istorice, în legătură cu materialul lemnos aprobat. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se precizează că s-a obținut de la Ministerul de Domenii material lemnos necesar pentru reparații la monumente istorice din Oltenia. Adresă a Biroului de Arhitectură al Secțiunei Regionale Râmnicu Vâlcea – Oltenia a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Comisiunea Monumentelor Istorice în legătură cu deplasarea la multiple mănăstiri și biserici din Oltenia. Adresă a Biroului de Arhitectură al Secțiunei Regionale Râmnicu Vâlcea – Oltenia a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Comisiunea Monumentelor Istorice în legătură cu cheltuieli de deplasare. Adresă a Biroului de Arhitectură al Secțiunei Regionale Râmnicu Vâlcea – Oltenia a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Comisiunea Monumentelor Istorice în legătură cu achiziționarea de lemne pentru iarnă. Adresă a Biroului de Arhitectură al Secțiunei Regionale Râmnicu Vâlcea – Oltenia a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Comisiunea Monumentelor Istorice în legătură cu rechiziții necesare. Județul Vâlcea, comuna Bodești, Biserică. Județul Vâlcea, comuna Bodești, Biserică. Raport al parohiei Bodești, județul Vâlcea, trimisă de Comisiunea Monumentelor Istorice către domnul arhitect Referendaru. Adresă a Biroului de Arhitectură al Secțiunei Regionale Râmnicu Vâlcea – Oltenia a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Comisiunea Monumentelor Istorice în legătură cu cheltuieli de deplasare. Județul Mehedinți, orașul Strehaia, Biserică. Raport al Protoieriei II Strehaia, județul Mehedinți, trimisă de Comisiunea Monumentelor Istorice către domnul arhitect Referendaru, pentru a cerceta și a referi asupra valorii acelei biserici. Adresă către Ministerul Cultelor pentru a se dispune ordonanțarea unor cheltuieli de deplasare a domnului arhitect Referendaru. Adresă a Biroului de Arhitectură al Secțiunei Regionale Râmnicu Vâlcea – Oltenia a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Comisiunea Monumentelor Istorice în legătură cu cheltuieli de deplasare. Adresă referitoare la un raport asupra frescelor din comuna Mihăești, județul Vâlcea, către Comisiunea Monumentelor Istorice, semnatar pictor Paul Molda. raport asupra frescelor din comuna Mihăești, județul Vâlcea, către Comisiunea Monumentelor Istorice, semnatar pictor Paul Molda. Adresă referitoare al un memoriu-deviz pentru lucrările de pictură la biserica din parohia Mihăilești, din Vâlcea, semnatar pictor Paul Molda. Memoriu de lucrări pentru biserica din Mihăești, semnatar pictor restaurator Gh. Teodorescu. Solicitare de fonduri pentru terminarea unei lucrări, la biserica „Sfântul Nicolae” din Mihăești, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Deviz de lucrări pentru biserica din comuna Mihăești. Solicitare de fonduri pentru restul de lucrări neplătite, către Comisiunea Monumentelor Istorice, pictor restaurator Gh. Teodorescu. Adresă de înaintare a unui memoriu de lucrări, semnatar pictor restaurator Gh. Teodorescu. Memoriu de lucrări pentru biserica din comuna Mihăești, semnatar pictor Gh. Teodorescu. Adresă de înaintare pentru situația definitivă de lucrările de întreținere și consolidare făcute la Biserica „Sfântul Nicolae” din Parohia Mihăești, emisă de Parohia Mihăești, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Situația definitivă de lucrările de întreținere și consolidare făcute la Biserica „Sfântul Nicolae” din comuna Mihăești, semnatar arhitect regiunea Olteniei, I. L. Atanasescu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Bisericii „Sfântul Nicolae” din comuna Mihăești, referitor la suma alocată pentru lucrări. Adresă a Regionala Olteniei Craiova a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează planul de subzidiri și legături împreună cu devizul, semnatar arhitect al regiunii Oltenia, I. L. Atanasescu. Deviz Estimativ de lucrările de consolidare și întreținere necesare de efectuat la biserica Sfântul Nicolae din comuna Mihăești, semnatar arhitect regiunea Olteniei I. L. Atanasescu. Adresă a Parohiei Mihăești, către Ministrul al Cultelor și Artelor, prin care se solicită fonduri pentru repararea bisericii. Adresă de delegare a domnului arhitect I. L. Atanasescu, de către Comisiunea Monumentelor Istorice, pentru a cerceta reparațiile bisericii Mihăești. Adresă a Direcțiunii Cultelor, a Ministerului Instrucțiunii, al Cultelor și Artelor, către Comisiunea Monumentelor Istorice, referitoare la stricăciuni ale bisericii parohiei Mihăești. Corespondență a doamnei Lia Brătianu, către domnul Brătulescu, prin care solicită planul și devizul bisericii. Adresă a Parohiei Mihăești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită dispunerea începerii lucrărilor la biserica parohiala „Sfântul Nicolae”. Adresă de înaintare a unui raport al Parohiei Mihăești și o adresă a Episcopiei Râmnicului Noului Severin, emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice către arhitectul Atanasescu. Comuna Mihăești, cătunul Capul Dealului, Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” (1799). Adresă a Biroului de Arhitectură al Secțiunei Regionale Râmnicu Vâlcea – Oltenia a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Comisiunea Monumentelor Istorice în legătură cu semnalarea unor reparațiuni de transformare nepermise de regulamentul Comisiunii. Adresă a Parohiei Mihăești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se cere venirea unui delegat să întocmească planul și devizul necesar. Deviz de reparațiuni pentru biserica din cătunul „Capul Dealului”. Adresă de înaintare raport referitor la lucrările de restaurare de la biserica „Cuvioasa Paraschiva”, satul Capul Dealului, semnatar Al. Referendaru. Adresă a Biroului de Arhitectură al Secțiunei Regionale din Râmnicu Vâlcea – Secțiunea Olteniei a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Comisiunea Monumentelor Istorice în legătură cu înaintarea procesului verbal de recepție referitor la lucrările de restaurare de la biserica filială „Cuvioasa Paraschiva” din satul Capul Dealului parohia Mihăești. Procese Verbale de recepție, pentru lucrările executate la biserica „Cuvioasa Paraschiva” din satul Capul Dealului, comuna Mihăești, semnatar Alex. Referendaru. Adresă a Parohiei Mihăești, către Ministrul Cultelor, prin care se solicită un delegat pentru recepția lucrărilor.
Observații: Bodești este satul de reședință al comunei Bărbătești, județul Argeș. Capu Dealului este un sat în comuna Băbeni, județul Vâlcea.
Nr. filelor: 52
Număr dosar: 2317