2321 | Biserica “Sf. Voievozi” (“Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril”), oraș Mihăilești; Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, oraș Mihăilești

cod LMI: GR-II-m-A-15036
Județ: Giurgiu
Anii de corespondență: 1921-1946
Cuprinsul dosarului: Județul Vlașca, comuna Mihăilești de Sus, cătunul Mihăilești de Jos (zis și Costinu) Tufa, Biserica „Sfinții Voievozi”. Chestionar. Adresă referitoare la executarea picturii fără autorizație. Adresă a Arhiepiscopiei Bucureștilor, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la biserica din parohia Mihăilești II Tufa, unde s-au făcut reparații fără deviz și fără buget suplimentar. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice către preotul paroh al Bisericii Tufa – Mihăilești, prin care se afirmă că în cazul unor lucrări fără aprobare, preotul ar fi fost trimis în judecată. Adresă către Arhiepiscopia Bucureștilor, cu privire la preotul Gh. Dumitrescu care se face vinovat de a fi angajat un zugrav nepotrivit, semnatar Protoereu I. B. Stanescu. Solicitarea unui delegat pentru cercetări pentru parohia „Sfinții Voievozi” din comuna Mihăilești II Tufa, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia „Sfinții Voievozi” din comuna Mihăilești II Tufa, prin care se aprobă devizul întocmit de arhitectul Costescu. Antemăsurătoare Deviz pentru lucrările de reparații pentru biserica „Sfinții Voievozi” din comuna Mihăilești II Tufa, semnatar Em. Costescu. Antemăsurătoare Deviz pentru lucrările de reparații pentru biserica „Sfinții Voievozi” din comuna Mihăilești II Tufa. Referat pentru biserica „Sfinții Voievozi” din comuna Mihăilești II Tufa, semnatar arhitect Em. Costescu. Adresă a Parohiei bisericii „Sfinții Voievozi” din comuna Mihăilești II Tufa, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită efectuare recepției lucrărilor de reparații. Adresă a Parohiei bisericii „Sfinții Voievozi” din comuna Mihăilești II Tufa, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se relatează necesitatea înlocuirii unor pietre de pardoseală distruse. Analiză de prețuri de pardoseală cărămidă cu beton. Situație de lucrări de reparație la biserica „Sfinții Voievozi” din comuna Mihăilești II Tufa, conform devizului, verificat de Vasile Moisescu. Procese verbale de recepție între delegatul Comisiunii Monumentelor Istorice, arhitect diriginte al lucrărilor Vasile Moisescu și preotul paroh al comunei Mihăilești II Tufa. Situații de lucrări de reparație la biserica „Sfinții Voievozi” din comuna Mihăilești II Tufa, conform devizului, verificat de Vasile Moisescu. Contract între zidar Vasile G. Iosif și preotul paroh al bisericii din comuna Mihăilești II Tufa. Antemăsurătoare și deviz pentru Parohia Mihăilești II, întocmit de arhitect Em. Costescu. Caiete de sarcini pentru lucrări de pictură executate la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Mihăilești-Tufa. Adresă a Parohiei Mihăilești II, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se anunță angajarea unui ofertant pentru lucrările din deviz, semnatar preot paroh I. Marin. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Mihăilești II, prin care se aprobă devizul întocmit de arhitectul Ionescu Berechet, semnatari Director Victor Brătulescu, Șeful Biroului V. Iacomi. Antemăsurătoare deviz pentru lucrările de reparațiuni necesare la parohia Bisericii Mihăilești II. Proces verbal al Consiliului Parohial Mihăilești II, prin care se decide ofertantul pentru lucrările de reparație, semnatar pentru conformitate preot paroh I. Marin. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Mihăilești II, prin care se autorizează lucrările de reparații, semnatari Director Victor Brătulescu, Șeful Serviciului V. Iacomi. Adresă a parohiei Mihăilești II Tufa – Costieni, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită un delegat pentru a face devizul necesar reparației. Adresă a Parohiei Mihăilești II comuna Tufa – Costieni, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la alegerea unui ofertant pentru lucrările de reparații. Antemăsurătoare Deviz pentru lucrările de reparațiuni pentru Parohia Bisericii Mihăilești II, semnatar director arhitect șef D. I. Berechet. Comuna Mihăilești, Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (1870). Chestionar.
Observații: Fostul sat Tufa-Costieni este în prezent încorporat în orașul Mihăilești din județul Giurgiu.
Nr. filelor: 35
Număr dosar: 2321