2336 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Mircești, comuna Mircești; Mausoleul lui Vasile Alecsandri, sat Mircești, comuna Mircești

cod LMI: IS-II-m-B-04200; IS-IV-m-B-04202.02
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1931
Cuprinsul dosarului: Județul Roman, comuna Mircești, Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” (1874). Telegramă emisă de antreprenor Brucmer, către arhitectul Ghica, cu privire la un transport de piatră. Chestionar. Telegramă către Direcțiunea Generală CFR Iași, cu privire la punerea la dispoziție a cinci vagoane pentru transportul pietrei pentru mausoleul lui Vasile Alecsandri din Mircești. Adresă a Ministerului Cultelor și Artelor către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la aprobarea refacerii zidăriei al Mausoleului Vasile Alecsandri din Mircești. Adresă emisă de CMI prin care se înștiințează Ministerul Instrucțiunii faptul că domnul arhitect Gh. Balș este delegat al Academiei Române, iar domnul arhitect Ghika a fost dirigentele lucrării, dar amândoi nu sunt delegați ai Comisiunii. Adresă de înaintare a Ministerului Instrucțiunii Publice și al Cultelor, către Comisiunea Monumentelor Istorice, pentru petiția pictorului Paul Molda. Adresă a pictorului Paul Molda, către Ministerul al Instrucțiunii, Cultelor și Artelor, cu privire la plata lucrărilor executate la Mausoleul lui Vasile Alecsandri din Mircești.
Observații: Mircești este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Iași.
Nr. filelor: 8
Număr dosar: 2336