2362 | Biserică de lemn, sat Mogoș, comuna Mogoș

Județ: Alba
Anii de corespondență: 1938-1950
Cuprinsul dosarului: Județul Alba, comuna Mogoș, cătunul Miclești, Biserică de lemn (1731). Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice către Administrația Casei Pădurilor Statutului, cu privire la asigurare de material lemnos. Adresă de înaintare pentru o cerere a Parohiei Mogoș Miclești, emisă de Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Adresă a Oficiului Parohial Ortodox Român Mogoș-Miclești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită material lemnos. Adresă a Parohiei Mogoș-Miclești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se propune vinderea bisericii mai vechi din parohie. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Ortodoxă Mogoș-Miclești prin care se interzice vinderea unui monument istoric. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice către Primăria Comunei Mogoș, prin care se precizează obligația primăriei de a se îngriji de monumentele istorice pe cale să fie restaurate, semnatari director Victor Brătulescu, șeful secției Gh. Croitoru. Adresă a Primăriei comunei Mogoș, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la acoperirea bisericii vechi din Miclești. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Mogoș - Miclești, prin care se înaintează instrucțiunile Serviciului Tehnic al Comisiunii, semnatari, director Victor Brătulescu, șeful secție Gh. Croitoru. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Prefectura județului Alba, Serviciul Administrativ, prin care se menționează că Serviciul Tehnic al Prefecturii trebuie să facă un deviz, ce se va înainta spre aprobare, semnatari, director Victor Brătulescu, conservator N. Chioreanu. Adresă a Prefecturii județului Alba, Serviciul Administrativ, către Ministerul Artelor, Direcțiunea Monumentelor Istorice, cu privire la biserica monument istoric din comuna Mogoș, semnatari prefect Bucur Emil, șeful serviciului dr. Corneliu Salcă. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Mogoș, prin care se anunță venirea unui delegat de la Prefectura județului Alba, semnatari Victor Brătulescu, conservator N. Chioreanu. Adresă a Parohiatului Ortodox Român Mogoș Miclești, prin care se solicită preluarea costurilor de reparații către Societatea Monumentelor Istorice. Adresă a Parohiatului Ortodox Român Mogoș Miclești, prin care se solicită fonduri. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice către Parohia Ortodoxă Română Mogoș-Miclești prin care se anunță venirea unui delegat, semnatari director Victor Brătulescu, asistent definitiv N. Chioreanu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Muzeul Regional Alba Iulia și Comitetul Provizoriu al Sfatului Popular al comunei Mogoș, prin care se menționează venirea unui delegat și stabilirea costurilor. Ante-măsurătoare și deviz pentru lucrările de reparație ale bisericii monument istoric din comuna Mogoș-Miclești, întocmit Vasile Moisescu. Analiza prețurilor pentru biserica veche de lemn din Mogoș-Miclești, întocmit Vasile Moisescu. Adresă a Muzeului Regional Alba Iulia, către Ministerul Artelor, prin care își declină competența către Comisiunea Monumentelor Istorice, semnatari director D. Ciumbrudeanu, referent E. Popa. Adresă a Comitetului Provizoriu al Comunei Mogoș, către Muzeul Regional Alba Iulia, prin care se solicită luarea de măsuri pentru repararea unei biserici monument istoric. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Muzeul Regional Alba Iulia, Comitetul Provizoriu al Comunei Mogoș și Ministerul Cultelor prin care se anunță venirea unui delegat. Delegație pentru tovarășul Vasile Moisescu pentrua cerceta vechea biserică din comuna Mogoș-Miclești. Referat despre situația și istoricul bisericii din comuna Mogoș. Referat despre structura și starea bisericii de lemn din comuna Mogoș-Miclești, semnatar Vasile Moisescu. Ante-măsurători și devize pentru lucrările de reparație ale bisericii monument istoric din comuna Mogoș-Miclești, întocmit Vasile Moisescu. Analize ale prețurilor pentru biserica veche de lemn din Mogoș-Miclești, întocmit Vasile Moisescu. Adresă către Ministerul Cultelor, Serviciul Administrativ, cu privire la solicitare de fonduri pentru reparații la vechea biserică de lemn din comuna Mogoș - Miclești. Adresă a Ministerului Cultelor prin care se retransmite o adresă către Serviciul Monumente Istorice. Adresă a Sfatului Popular al Comunei Mogoș către Ministerul Cultelor unde se menționează realizarea devizului pentru repararea bisericii monument istoric și se solicită suma necesară lucrărilor. Adresă a Oficiului Parohial Ortodox al Comunei Mogoș, către Ministerul Artelor, prin care se solicită preluarea lucrărilor de restaurare. Adresă a Serviciului Muzee și Monumente, către Oficiului Parohial Ortodox al Comunei Mogoș-Miclești, prin care se dau clarificări în privința lucrărilor și se precizează că suma din deviz trebuie alocată de Ministerul Cultelor.
Observații: Miclești este vechea denumire a satului Mogoș, comuna Mogoș din județul Alba.
Nr. filelor: 33
Număr dosar: 2362