2377 | Biserica „Sfinții Voievozi”, sat Berzunți, comuna Berzunți

Județ: Bacău
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: Județul Bacău, comuna Berzunți, cătunul Moreni, Biserica „Sfinții Voievozi” (1837). Chestionar.
Observații: Satul Moreni a fost contopit cu satul Berzunți, satul reședință al comunei Berzunți.
Nr. filelor: 3
Număr dosar: 2377