2378 | Biserica de vălătuci „Sfântul Nicolae”, sat Moreni, comuna Prisăcani

cod LMI: IS-II-m-B-04206
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1946
Cuprinsul dosarului: Județul Iași, comuna Prisăcani, satul Moreni, Biserică (1834). Adresă de înaintare a unui deviz completat de Serviciul Tehnic, emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice, către Parohia Moreni. Adresă formular tip necompletată, prin care se înaintează un plan și un deviz, emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice. Adresă de înaintare a unui proces verbal, emisă de Parohia Moreni, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Proces verbal emis de Parohia Moreni. Antemăsurătoare și deviz estimativ pentru lucrările de reparație a bisericii din satul Moreni, comuna Prisăcani, verificat conductor arhitect C. Iosipescu.
Nr. filelor: 4
Număr dosar: 2378