2392 | Biserica de lemn „Sfântul Nicolae”, sat Larga-Jijia, comuna Movileni; Biserica „Sfântul Spiridon”, sat Movileni, comuna Movileni; Biserica, sat Românești, comuna Românești; Biserica „Sfântul Spiridon” și „Adormirea Maicii Domnului”, sat Potângeni, comuna Movileni

cod LMI: IS-II-m-B-04188
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1938
Cuprinsul dosarului: Județul Iași, comuna Movileni, cătunul Movileni, Biserica „Sfântul Spiridon” (1804). Chestionar. Comuna Movileni, cătunul Larga, Biserica „Sfântul Neculai” (1861). Chestionar. Comuna Movileni, cătunul Românești, Biserica (1912). Chestionar. Comuna Movileni, cătunul Potângeni, Biserica „Sfântul Spiridon” și „Adormirea Maicii Domnului” (1760). Chestionar. Referat despre biserica din Potangeni, comuna Movileni, semnatar arhitect Ștefan Balș. Antemăsurătoare deviz pentru lucrările de reparație la biserica din Potângeni. Adresa a Comisiunii Monumentelor Istorice, către preotul paroh al bisericii din Potângeni, prin care nu se aprobă dărâmarea bisericii. Adresă a arhitectului Ștefan Balș, către preotul paroh al bisericii din Potângeni, prin care își anunță venirea. Adresă a arhitectului Horia Teodoru, către Parohia Bisericii din Potângeni, prin care precizează aprobarea unui deviz pentru restaurarea bisericii. Adresă a Parohiei Bisericii din Potângeni, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită venirea unui reprezentant pentru cercetări. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Bisericii din satul Potângeni, prin care se solicită alcătuirea unui comitet pentru strângerea de fonduri. Adresă a Parohiei Potângeni, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se adaugă modificări la devizul inițial. Adresă a Parohiei Potângeni, către Ministrul Instrucțiunii și Cultelor, prin care se solicită fonduri suplimentare pentru reparații la biserică.
Observații: Movileni este o comună în județul Iași, formată din satele Iepureni, Larga-Jijia, Movileni (reședința) și Potângeni. Românești este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Iași.
Nr. filelor: 22
Număr dosar: 2392