2393 | Biserica „Sfinții Voievozi”, sat Heleșteni, comuna Heleșteni; Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Movileni, comuna Heleșteni; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Oboroceni, comuna Heleșteni; Biserica „Sfântul Gheorghe”, sat Oboroceni, comuna Heleșteni

cod LMI: IS-II-m-B-04179
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Roman, comuna Heleșteeni, cătunul Movileni, Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”. Chestionar. Comuna Heleștieni, cătunul Oboroceni-de-Sus, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1804). Chestionar. Adresă a Prefecturii Județului Roman, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la igrasia din bisericile din Oboroceni și Heleștieni. Comuna Heleștieni, cătunul Heleștieni, Biserica „Sfinții Voievozi” (1700). Chestionar. Comuna Heleștieni, cătunul Oboroceni-de-Jos, Biserica „Sfântul Gheorghe” (1854). Chestionar. Adresă emisă de Parohia Oborocenii-de-Sus, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită autorizație pentru lucrări. Adresă emisă de Parohia Oborocenii-de-Sus, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se cere aprobare pentru înlocuirea tablei de pe acoperiș. Adresă a Parohiei Heleștieni, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită aprobare pentru văruire intern și extern. Adresă emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice, către Prefectura Județului Roman, prin care se precizează că Serviciul Tehnic al județului trebuie să întocmească devizele de lucrări pentru bisericile din Oboroceni și Heleștieni, semnatari director Victor Brătulescu, șeful biroului Gh. Croitoru.
Observații: Heleșteni este o comună în județul Iași, formată din satele Hărmăneasa, Heleșteni (reședința), Movileni și Oboroceni.
Nr. filelor: 16
Număr dosar: 2393