2403 | Biserica „Sfântul Nicolae”, Moara Grecilor – localitate componentă a municipiului Vaslui; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Bahnari – localitate componentă a municipiului Vaslui; Biserica de lemn „Sfinții Trei Ierarhi”, sat Muntenii de Sus, comuna Muntenii de Sus; Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, sat Muntenii de Jos, comuna Muntenii de Jos

Județ: Vaslui
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Vaslui, comuna Muntenii de Sus, Moara Grecilor, Biserica „Sfântul Nicolae” (1815). Chestionar. Referat despre biserica „Sfântul Nicolae” din Moara Grecilor, semnat de arhitect Ștefan Balș. Adresă a Episcopiei Hușilor către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la delegarea unui arhitect pentru avizul lucrărilor de executat. Ante-măsurătoare și deviz pentru reparația bisericii din Moara Grecilor. Poze cu biserica „Sfântul Nicolae” din Moara Grecilor, din anul 1939, realizate de arhitect Ștefan Balș. Adresă a parohiei Moara Grecilor, orașul Vaslui, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la stricăciuni cauzate de cutremurul din 1940. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice către Parohia Bisericii Moara Grecilor, Cartierul Nou, Orașul Vaslui, prin care se solicită devizul pentru reparațiile bisericii Moara Grecilor, semnatar director Victor Brătulescu, șeful biroului Gh. Croitoru. Adresă a Parohiei Cartierul Nou, Orașul Vaslui către Comisiunea Monumentelor Istorice prin care se solicită devizul de lucrări aprobat. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Cartierul Nou Moara Grecilor, Orașul Vaslui, prin care se menționează intervenția și ajutorul financiar al Academiei Române, semnatari director Victor Brătulescu, șeful biroului Gh. Croitoru. Adresă a Parohiei Cartierul Nou – Moara Grecilor, Orașul Vaslui, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se menționează faptul că parohia nu a primit nici un ajutor de la Comisiune și nu pot continua reparația bisericii din lipsă de bani. Adresă prin care se cere cercetarea ordonanței de plată pentru biserica Moara Grecilor. Adeverință a Arhivei Direcțiunii Comisiunii Monumentelor Istorice. Adresă a Parohiei Cartierul Nou Moara Grecilor, Orașul Vaslui, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează un memoriu și o copie după deviz. Memoriu al Comitetului de Construcție al Bisericii din Moara Grecilor. Adresă a Parohiei Cartierul Nou Moara Grecilor, Orașul Vaslui, către Comisiunea Monumentelor Istorice, referitor la aprobarea modificării turlei bisericii. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Cartierul Nou Moara Grecilor, Orașul Vaslui, prin care se aprobă devizul de lucrări cu modificări aduse de Serviciul Tehnic, semnatari secretar general profesor Aurel Popa, director Victor Brătulescu. Copie după devizul întocmit de Serviciul Tehnic. Proiectul pentru lucrările de reparație și consolidare a Bisericii din comuna Moara Grecilor întocmit de Serviciul Tehnic al Orașului Vaslui conținând memoriu, deviz, caiet de sarcini. Adresă a Eparhiei a Hușilor, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la reparații adiționale. Adresă a Eparhiei a Hușilor, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la reparații cu mențiunea că nu se modifică nimic. Antemăsurătoare și deviz pentru lucrări de reparație a Bisericii „Sfântul Nicolae” – Moara Grecilor Vaslui. Comuna Munteni de Josu, cătunul Bahnari, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1861). Chestionar. Comuna Muntenii de Sus, cătunul Muntenii de Sus, Biserica de lemn „Sfinții Trei Ierarhi”. Chestionar. Comuna Munteni de Jos, Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” (1910-1913). Chestionar.
Nr. filelor: 40
Număr dosar: 2403