2405 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Murgași, comuna Murgași

Stare actuală: Biserica „Sfântul Nicolae, satul Gaia, comuna Murgași, document care atestă demolarea și lipsa unui interes, Chestionar
cod LMI: DJ-II-m-B-08325
Județ: Dolj
Anii de corespondență: 1921-1941
Cuprinsul dosarului: Județul Dolj, comuna Murgași, sat Murgași, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1811). Chestionar. Corespondență parohia Murgași-CMI în scopul întocmirii devizului pentru reparații. Deviz. Comuna Murgași, cătunul Gaia de Jos, Biserica de lemn „Sf. Nicolae” (1794). Chestionar. Corespondență parohie-CMI referitoare la dărâmarea bisericii din cauza degradării și a lipsei valorii istorico-arhitecturale a acesteia.
Observații: Biserica de lemn „Sf. Nicolae” (sat Gaia, comuna Murgași) a fost dărâmată.
Nr. filelor: 23
Număr dosar: 2405