2426 | Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” (Mănăstirea Negoești), sat Negoești, comuna Șoldanu; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Aprozi, oraș Budești

cod LMI: CL-II-a-A-14694; CL-II-m-B-14669
Județ: Călărași
Anii de corespondență: 1916-1942
Cuprinsul dosarului: Județul Ilov, comuna Aprozi, sat Negoești, Biserica „Sf. Voievozi” a fostei Mănăstiri Negoești (1524). Comuna Aprozi, sat Aprozi, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Adresă privind reparația clopotniței Bisericii „Sf. Voievozi”. Listă de prețuri; Adresă de solicitare fonduri. Corespondență între Parohia Negoești și CMI. Chestionar Biserica „Sf. Voievozi”. Referat. Măsurătoare și deviz. Caiet de sarcini. Condiții speciale pentru conservarea ruinelor din jurul bisericii „Sf. Voievozi”. Adresă - prăbușirea zidurilor chiliilor. Antemăsurătoare-deviz - refacerea zidului prăbușit. Adresă privind închiderea pridvorului bisericii „Sf. Voievozi”. Referat - avarii provocate de cutremurul din 1940. Antemăsurătoare-deviz - reparații și consolidări în urma cutremurului. Delegație de cercetare a stării bisericii. Referate. Schițe de plan - pridvor. Antemăsurătoare-deviz - modificări necesare pridvorului adăugat. Corespondență. Caiet de sarcini pentru lucrări de curățire și reparație a picturii bisericii din comuna Negoești. Referat. Adrese - amânare lucrări de reparație, recalculare sume. Corespondență - CMI nu aprobă dărâmarea zidurilor din jurul bisericii. Adresă - Comitetul Școlar Județenean Ilfov solicită folosirea cărămizilor de la ruinele zidului de incintă. Procese-verbale.
Observații: În adresa din anul 1921, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Aprozi, nu era declarată monument istoric. În prezent satul Aprozi aparține de orașul Budești, județul Călărași, iar satul Negoești de comuna Șoldanu, județul Călărași.
Nr. filelor: 84
Număr dosar: 2426