2429 | Biserica de lemn „Sfântul Nicolae”, sat Negomir, cătun Curtișoara, comuna Negomir

cod LMI: GJ-II-m-B-09336
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1937-1949
Cuprinsul dosarului: Județul Gorj, comuna Negormiru, cătun Curtișoara, Biserica de lemn „Sfântul Nicolae”. Adresă emisă de Consiliul Central Bisericesc, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează dezivul pentru repararea bisericii din comuna Negormiru. Delegație pentru arhitectul I. L. Atanasescu în vederea cercetării bisericii din comuna Negomiru. Adresă a Consiliului Central Bisericesc, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită restituirea actelor trimise, biserica era construită în 1910 pe locul unei biserici mai vechi. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, Regionala Olteniei, prin care se relatează starea bisericii din Negomir și faptul că nu este monument istoric fiind clădită în 1892. Adresă a Arhiepiscopiei a Craiovei, către Ministrul Cultelor și Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită acoperirea bisericii monument istoric. Proces verbal prin care se hotărăște apelarea Arhiepiscopiei pentru a cere aprobarea la Comisiunea Monumentelor Istorice de a acoperi biserica. Adrese către Arhiepiscopia Craiovei prin care se aprobă de către Comisiunea Monumentelor Istorice zugrăvirea interiorului bisericii monument istoric. Adresă a Arhiepiscopiei Craiovei, către Ministrul Cultelor și Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită pictarea bisericii.
Nr. filelor: 11
Număr dosar: 2429