2432 | Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Piscani, comuna Dârmănești; Ansamblul Bisericii „Sfinții Voievozi”, sat Negreni, comuna Dârmănești; Biserica „Sfinții Voievozi”, sat Piscani, comuna Dârmănești; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Tămășești, comuna Bălești; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Valea Nandrii, comuna Dârmănești

Stare actuală: Biserica „Sfinții Voievozi”, sat Piscani, comuna Dârmănești, demolată.
cod LMI: AG-II-m-B-13761; AG-II-a-B-13751;
Județ: Argeș; Gorj
Anii de corespondență: 1921-1946
Cuprinsul dosarului: Județul Mușcel, comuna Piscani, cătunul Negreni, Biserica „Sfinții Voievozi” (1818). Chestionar. Comuna Piscani, cătunul Piscani, Biserica „Sfântul Nicolae” (1775). Chestionar. Comuna Dârmănești, cătunul Negreni, Biserica „Sfinții Voievozi” (1800). Chestionar. Adresă a Arhiepiscopiei Bucureștilor, către Ministerul Cultelor și Artelor și Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează un deviz pentru bisericile din parohia Piscani, spre aprobare. Lucrări executate al reparația bisericilor din comuna Piscani. Referat despre biserica „Sfântul Nicolae” din comuna Piscani și biserica „Sfinții Voievozi” din cătunul Negreni, semnat de arhitect Emanoil Costescu. Adresă referitoare la bisericile din parohia comunei Piscani prin care se atenționează executarea de lucrări fără aprobarea Comisiunii Monumentelor Istorice. Adresă a parohiei „Sfinții Voievozi” comuna Piscani, către Ministerul Instrucțiunii și Cultelor, prin care se detaliază reparațiile întreprinse. Referat despre pictura bisericii din Piscani. Adresă emisă de parohia „Sfinții Voievozi” comuna Piscani, prin care se solicită delegarea unui arhitect pentru realizarea devizelor de lucrări. Adresă a parohiei „Sfinții Voievozi” comuna Piscani, prin care se solicită delegarea unui arhitect de urgență. Adresă a primăriei comunei Piscani - Negreni, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se relatează despre o clădire anexă șubredă din apropierea bisericii și se solicită delegarea unui inginer pentru a constata. Referat semnat de arhitect Horia Teodoru. Adresă a parohiei „Sfinții Voievozi” comuna Piscani. către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se relatează lucrările de reparație a bisericii „Sfântul Nicolae” care au depășit devizul și prin care s-a stricat pridvorul. Antemăsurătoare și Deviz pentru lucrările de restaurare ale bisericii din Piscani. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice către Primăria comunei Piscani - Negreni, prin care se înaintează plan și deviz aprobate. Referat despre biserica „Sfinții Voievozi” comuna Negreni și biserica „Sfântul Nicolae” din comuna Piscani. Adresă a primăriei comunei Piscani - Negreni, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se relatează starea bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Piscani. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către preotul paroh din parohia bisericii „Sfântul Nicolae” din comuna Piscani, prin care se anunță delegarea domnului I. Mihail pentru cercetări. Borderouri cu acte justificative ale reparării bisericii „Sfântul Nicolae” din comuna Piscani Negreni. Borderouri cu actele justificative ale reparării bisericii „Sfinții Voievozi” din comuna Piscani - Negreni. Caiet de sarcini pentru lucrările de reparație a picturii bisericii „Sfântul Nicolae” din comuna Piscani - Negreni. Adresă a parohiei „Sfinții Voievozi” din comuna Piscani, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită recepția lucrărilor. Adresa a Comisiunii Monumentelor Istorice, către preotul paroh al bisericii din Piscani - Negreni, prin care se aprobă deschiderea bisericii de Paști, înainte de recepția lucrărilor. Adresă a parohiei „Sfinții Voievozi”, comuna Piscani, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită recepția lucrărilor pentru două biserici. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către preotul paroh al comunei Piscani, prin care arhitectul Horia Teodoru se anunță disponibil pentru recepția lucrărilor. Referat pentru recepția lucrărilor de la biserica „Sfântul Nicolae”, comuna Piscani și biserica „Sfinții Voievozi”, comuna Negreni, semnatar arhitect Horia Teodoru. Adresă a parohiei „Sfinții Voievozi” comuna Piscani, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează borderouri cu acte justificative de reparare a două biserici. Adresă a parohiei bisericii din comuna Piscani, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se anunță așteptarea arhitectului Horia Teodoru. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către preotul paroh din comuna Pișcani, prin care se afirmă că recepția lucrărilor pentru biserica „Sfântul Nicolae” din comuna Pișcani și biserica „Sfinții Voievozi” din comuna Negreni, nu se poate face fără delegatul Comisiunii, semnatar președinte Nicolae Iorga. Deviz pentru lucrările de reparații ale bisericii din Piscani. Deviz pentru repararea bisericilor „Sfântul Nicolae” din comuna Pișcani și biserica „Sfinții Voievozi” din comuna Negreni. Adresă a parohiei bisericii „Sfântul Nicolae” din Piscanii de Jos, comuna Piscani-Negreni, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită delegarea unui arhitect pentru realizarea unui deviz de lucrări. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către parohia „Sfântul Nicolae”, Pișcanii de Jos, comuna Piscani-Negreni, prin care se anunță trimiterea unui delegat, semnatar director Victor Brătulescu, șeful serviciului S. Olteanu. Norme pentru executare lucrări pentru parohia „Sfântul Nicolae”, Pișcanii de Jos, comuna Piscani-Negreni, semnatar arhitect Horia Teodoru. Referat pentru aprobarea unui deviz de lucrări pentru biserica „Sfântul Nicolae” din Pișcanii de Jos, semnatar arhitect Horia Teodoru. Detaliere de lucrări pentru biserica „Sfântul Nicolae” din Pișcanii de Jos. Comuna Dârmănești, cătunul Tămășești, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1859). Chestionar. Comuna Dârmănești, cătunul Valea Nandrii, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1852-1854). Chestionar.
Observații: Dârmănești este o comună din județul Argeș, formată din satele Dârmănești (reședința), Negreni, Piscani, Valea Nandrii și Valea Rizii. Tămășești este un sat în comuna Bălești, județul Gorj.
Nr. filelor: 65
Număr dosar: 2432