2441 | Ansamblul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, sat Lărgășeni, comuna Corbița; Biserica de lemn „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil”, satul Căuia, comuna Dealu Morii; Biserica de lemn „Sfinții Voievozi”, sat Negulești, comuna Dealu Morii; Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Negulești, comuna Dealu Morii; Biserica de lemn „Sfântul Nicolae”, sat Blaga, comuna Dealu Morii

Stare actuală: Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Negulești, comuna Dealu Morii, demolată.
cod LMI: VN-II-a-A-06513
Județ: Vrancea; Bacău
Anii de corespondență: 1921-1946
Cuprinsul dosarului: Județul Tecuci, comuna Corbița, cătunul Lărgășeni, Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” (1760). Adresă parohia Rădăcinești, județul Tecuciu, în care se solicită ajutor pentru biserică în urma cutremurului din 10.11.1940, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Înscris al Comitetului de restaurare a bisericii Lărgășeni. Antemăsurătoare - deviz pentru restaurarea clopotniței și bisericii din lemn din Lărgășeni, județul Tecuci. Adresă a Parohiei Rădăcinești, județul Tecuciu, către arhitectul Horia Teodoru din cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice prin care se solicită devizul de restaurare. Fragment din chestionar. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice prin care se informează Parohia Rădăcinești, județul Tecuci, că s-a aprobat un ajutor de 400.000 de lei pentru biserica de lemn din satul Lărgășeni, comuna Corbița, semnatar director Victor Brătulescu. Antemăsurătoare și deviz pentru Biserica de lemn din Lărgășeni, județul Tecuci, întocmit de V. Moisescu, văzut de arhitect Ștefan Balș. Fragment de chestionar. Telegramă a arhitectului Ștefan Balș, ca delegat al Comisiunii Monumentelor Istorice. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Ministerul Culturii Naționale, Direcția Tehnică, pentru acordarea sumei din deviz din fondul pentru cutremur, semnatar președinte Alexandru Lapedatu, secretar director Victor Brătulescu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice către Parohia Rădăcinești, Județul Tecuci, referitor la intervenția pe lângă Ministerul Culturii Naționale pentru acordarea de ajutor pentru lucrările de restaurare, semnatar director Victor Brătulescu, șeful secție Gh. Croitoru. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Rădăcinești, județul Tecuci, prin care se înaintează un deviz de 2.300.000 de lei, pentru biserica de lemn, din satul Lărgășeni, comuna Corbița, județul Tecuci, semnatari director Victor Brătulescu, șef de birou V. Iacomi. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Șerbănești, comuna Corbița, județul Tecuci, prin care anunță venirea unui delegat. Antemăsurătoare-deviz pentru restaurarea clopotniței și bisericii de lemn din Lărgășeni, județul Tecuci. Adresă a Parohiei Șerbănești - Corbița, județul Tecuciu către Comisiunea Monumentelor Istorice în care se cere urgentarea venirii delegatului și ridicarea obiectelor de preț, semnatar preot paroh Cristea. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Rădăcinești, județul Tecuci, cu privire la un deviz în valoare de 400.000 lei aprobat, semnatari secretar general profesor Aurel Popa, director Victor Brătulescu. Adresă a Parohiei Rădăcinești, județul Tecuciu, către Ministrul Cultelor și Artelor, cu privire la acordarea unui ajutor urgent de 400.000 de lei. Adresă către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la ridicarea catapetesmei bisericii din Lărgășeni - Corbița, județul Tecuci, semnatar ing. Cezar Gr. Cristea. Fragment referitor la lucrări. Fragment chestionar. Comuna Negulești, cătunul Răspochi, Biserica de lemn „Sfinții Voivozi Mihail și Gavriil” (1833). Chestionar. Fragment listă lucrări. Fragment Antemăsurătoare-deviz. Adresă a Ministrului către preotul paroh al bisericii de lemn din Lărgășeni, Parohia Rădăcinești, județul Tecuci, prin care se înaintează condițiunile speciale în vederea consolidării bisericii. Fragment antemăsurătoare-deviz. Carte de vizită Cezar Gr. Cristea ing. șef silvic. Comuna Negulești, cătunul Negulești, Biserica de lemn „Sfinții Voievozi”. Chestionar. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice către Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor, Serviciul Contabilității, cu privire la acordarea ajutorului pentru biserica din satul Lărgășeni, comuna Corbița, semnatar director Victor Brătulescu, șef de secție Gh. Croitoru. Fragment listă lucrări. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Rădăcinești, județul Tecuci, cu privire la trimiterea unui deviz aprobat în valoare de 600.000 de lei, semnatar președinte Alexandru Lapedatu, secretar director Victor Brătulescu. Comuna Negulești, cătunul Măldărești, Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” (1780). Chestionar. Fragment antemăsurătoare-deviz. Antemăsurătoare-deviz pentru biserica de lemn și clopotniță, din satul Lărgășeni, comuna Corbești, parohia Mădăucești, județul Tecuci. Adresă a Parohiei Rădăcinești, județul Tecuciu, către arhitect Horia Teodoru, cu privire la devizul pentru biserica din Lărgășeni. Adresă a Parohiei Rădăcinești, județul Tecuciu, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la trimiterea devizului pentru restaurarea bisericii, semnatar preot paroh Cristea. Adresă a Parohiei Șerbănești - Corbița, județul Tecuciu, către Protoiereu al Județului Tecuci, cu privire la ridicarea catapetesmei până la venirea unui arhitect delegat al Comisiunii Monumentelor Istorice, semnatar preot paroh Cristea. Fragment antemăsurătoare-deviz. Fragment listă lucrări. Adresă a Ministerului Cultelor, Direcția Contabilității, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care o cerere nu este aprobată din lipsă de fonduri. Fragment listă lucrări. Adresă a Parohiei Rădăcinești, către arhitect Horia Teodoru, în vederea trimiterii unui arhitect delegat pentru lucrările de consolidare ale bisericii, semnatar preot paroh Cristea. Fragment cu privire la lucrări, semnatar arhitect Horia Teodoru. Adresă a Protoieriei Județului Tecuci, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la luarea de măsuri pentru biserica din Parohia Șerbănești Corbița. Condiții speciale pentru lucrări de consolidare a bisericii Lărgășeni, Parohia Rădăcinești, județul Tecuci, semnatar arhitect Horia Teodoru. Adresă a arhitectului Horia Teodoru cu privire la recomandări pentru lucrări la biserica de lemn Lărgășeni, din Parohia Rădăcinești. Fragment chestionar. Telegramă. Adresă a Parohiei Rădăcinești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la ajutor financiar suplimentar pentru biserica și clopotnița din satul Lărgășeni. Adresă a arhitectului Horia Teodoru cu privire la recomandări pentru lucrări la biserica de lemn Lărgășeni, din Parohia Rădăcinești. Fragment antemăsurătoare-deviz. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Serviciul Contabilității Cultelor și Artelor, cu privire la alocarea unui ajutor pentru restaurări în valoare de 400.000 de lei, semnatari director Victor Brătulescu, șeful secției Gh. Croitoru. Antemăsurătoare-deviz pentru restaurarea clopotniței și bisericii de lemn din satul Lărgășeni. Adresă a Parohiei Rădăcinești, către Ministrul Educației Naționale, Cultelor și Artelor, cu privire la biserica din satul Lărgășeni, comuna Corbița, cu deviz anexat. Fragment chestionar. Proces verbal 3 nov 1941. Proces verbal 28 sept 1941. Fragemente chestionar. Fragmente antemăsurătoare-deviz. Telegramă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Rădăcinești, semnatari secretar general Aurel Popa, director Victor Brătulescu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Rădăcinești, prin care se anunță aprobarea devizului arhitectului Horia Teodoru. Fragment lucrări. Fragment chestionar. Fragment antemăsurătoare-deviz. Adresă a parohiei Rădăcinești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită devizul. Fragment antemăsurătoare-deviz. Bon de taxă pentru o telegramă. Comuna Neguleși, cătunul Blaga, Biserica de lemn „Sfântul Neculai” (1861). Fragemnt chestionar. Fragment antemăsurătoare-deviz pentru lucrările la biserica de lemn din Lărgășeni. Condiții speciale pentru lucrările de consolidare a bisericii din Lărgășeni. Adresă a Parohiei Rădăcinești, către arhitectul Horia Teodoru, prin care se solicită devizul de lucrări, semnatar preot paroh Cristea. Fragment chestionar. Fragment referat pentru biserica de lemn și clopotnița din Lărgășeni. Adresă a parohiei Rădăcinești, către arhitectul Horia Teodoru, prin care i se dau indicații pentru a ajunge la Lărgășeni, semnatar preot paroh Cristea. Referat pentru biserica din Lărgășeni, semnatar arhitect Ștefan Balș. Fragment cu nota, semnatar arhitect Horia Teodoru. Adresă a Parohiei Șerbănești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se relatează situația bisericii din Lărgășeni, semnatar preot paroh Cristea. Antemăsurătoare-deviz pentru restaurare clopotniță și biserica de lemn din Lărgășeni. Adresă a Parohiei Rădăcinești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită devizul, semnatar preot paroh Cristea. Adresă a arhitectului Horia Teodoru, către Parohia Rădăcinești, prin care se cere efectuarea lucrărilor cu meșteri locali și respectarea devizului. Fragment chestionar. Fragment deviz. Adresă a Parohiei Rădăcinești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se cere actualizarea devizului. Adresă de înaintare deviz, semnat arhitect Horia Teodoru. Adresă a Parohiei Rădăcinești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se cere actualizarea devizului. Adresă a Parohiei Rădăcinești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită devizul, semnatar preot paroh Cristea. Adresă a Subsecretariatului de Stat al Cultelor și Artelor, Serviciul Contabilității, prin care se comunică Comisiunii Monumentelor Istorice faptul că nu se poate acorda ajutor bisericii din Lărgășeni din lipsă de fonduri. Fragment chestionar. Recomandări pentru lucrări la biserica din Lărgășeni, semnatar arhitect Horia Teodoru. Fragment chestionar. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Serviciul Contabilității Cultelor și Artelor, prin care se cere un ajutor în valoare de 400.000 de lei pentru biserica din Lărgășeni, semnatari director Victor Brătulescu, șeful secției Gh. Croitoru. Adresă a Protoieriei Județului Tecuci, către Comisiunea Monumentelor Istorice, în vederea lucrărilor de reparație la biserica din Lărgășeni. Fragment de antemăsurătoare deviz, semnatar arhitect Horia Teodoru. Fragment de antemăsurătoare deviz, semnatar arhitect Ștefan Balș. Fragment antemăsurătoare-deviz, pentru biserica de lemn și clopotnița din satul Lărgășeni.
Observații: Răspochi este vechea denumire (până la 1 ian. 1965) a satului Livezile, sat desfllnţat (17 febr. 1968) şi unificat cu satul Căuia de Jos, azi satul Căuia, comuna Dealu Morii, județul Bacău. Negulești este un sat în comuna Dealu Morii, județul Bacău. Măldărești este un sat desființat, unificat cu satul Negulești, comuna Dealu Morii, județul Bacău. Blaga este un sat în comuna Dealu Morii, județul Bacău.
Nr. filelor: 75
Număr dosar: 2441