2812 | Biserica „Sfântul Gheorghe” și „Sfântul Nicolae”, sat Purcăreni, comuna Micești; Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Valea Rizii, comuna Dârmănești;

Stare actuală: Demolată Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Valea Rizii, comuna Dârmănești, chestionar.
cod LMI: AG-II-m-B-13768; AG-II-m-B-13761
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Muscel, comuna Purcăreni, cătunul Purcăreni, Biserica „Sfântul Nicolae” și „Sfântul Gheorghe” (1773). Chestionar. Adresă a Parohiei Purcăreni, comuna Purcăreni, către CMI, prin care se cere aprobare pentru reparații a bisericii cu hramul „Sfântul Nicolae” și „Sfântul Gheorghe”. Devize pentru reparația necesară a bisericii din comuna Purcăreni. Adresă a Parohiei Purcăreni, comuna Purcăreni, către CMI, prin care se solicită întocmirea unui deviz pentru reparații, în urma cutremurului din 10 noiembrie 1940. Adresă CMI, către Parohia „Sfântul Gheorghe” și „Sfântul Nicolae”, comuna Purcăreni, prin care se trimit planul, caietul de sarcini și devizul, aprobat de CMI, pentru restaurarea bisericii. Referat despre biserica „Sfântul Gheorghe” și „Sfântul Nicolae” din comuna Purcăreni. Antemăsurători - Devize pentru lucrări la biserica „Sfântul Gheorghe” și „Sfântul Nicolae”, comuna Purcăreni. Adresă a Prefecturii Județului Muscel, către CMI, prin care se solicită venirea unui arhitect pentru lucrări la biserica veche din comuna Purcăreni. Adresă a Parohiei Purcăreni, comuna Purcăreni, către CMI, prin care se solicită ajutor financiar pentru restaurarea bisericii „Sfântul Gheorghe”. Adresă CMI, către Parohia Purcăreni II, prin care se înaintează un deviz aprobat, pentru lucrări la biserica „Sfântul Gheorghe” și „Sfântul Nicolae”. Adresă CMI, către Prefectura Județului Muscel, prin care se comunică trimiterea devizului aprobat parohiei „Sfântul Gheorghe” și „Sfântul Nicolae” din comuna Purcăreni. Comuna Purcăreni, cătunul Piscani, Biserica „Sfântul Nicolae”. Chestionar. Comuna Purcăreni, cătunul Purcăreni, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Comuna Purcăreni, cătunul Valea Rizii, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1742). Chestionar. Foaie cu scurt istoric al bisericii. Adresă a Parohiei Purcăreni, comuna Purcăreni, către CMI, cu privire la situația gravă a bisericii filiale „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Purcăreni și se solicită delegarea unui arhitect pentru deviz. Adresă a Primăriei comunei Purcăreni, către CMI, prin care se solicită aprobare pentru reparații la o biserică. Adresă a Primăriei comunei Purcăreni, către CMI, prin care se înaintează un chestionar completat și un deviz. Deviz pentru lucrările bisericii Purcăreni.
Observații: Micești este o comună în județul Argeș, formată din satele Micești (reședința), Purcăreni, precum și din alte sate. Dârmănești este o comună în județul Argeș, formată din satele Dârmănești (reședința), Piscani, Valea Rizii precum și din alte sate.
Nr. filelor: 30
Număr dosar: 2812