2626 | Biserica „Sfântul Nicolae”, municipiul Piatra Neamț, cartierul Obor (fostul cartier Bordeile)

Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1924-1936
Cuprinsul dosarului: Județul Neamț, orașul Piatra Neamț, Biserica „Sfântul Nicolae” Bordeile. Adresă a Comitetului Reparării bisericii „Sfântul Nicolae” din Piatra Neamț, către Administratorul Casei Bisericii, prin care se solicită delegarea unui arhitect pentru cercetări, semnatari Președinte T. V. Ungureanu, Secretar Preot Paroh I. Chircă. Referat despre Biserica „Sfântul Nicolae” Bordeele și Dărmănești din Piatra Neamț, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice. Deviz de reparațiuni pentru biserica „Sfântul Nicolae” din Piatra Neamț. Adresă a Primăriei Orașului Piatra, județul Neamț, Serviciul Administrativ, către Ministrul Instrucțiunii Publice și al Cultelor, prin care se solicită delegarea unui inginer pentru cercetări la Biserica „Sfântul Neculai” din cartierul Dărmănești. Adresă a Primăriei orașului Piatra, județul Neamț, Serviciul Administrativ, către Ministrul Instrucțiunii, Cultelor și Artelor. Adresă a Direcțiunii Cultelor, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează documente de la Primăria Piatra Neamț, cu privire la Biserica „Sfântul Nicolae” din Strada Bordee. Adresă a Primăriei orașului Piatra, județul Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează planul și devizul pentru consolidarea bisericii „Sfântul Neculai” din strada Bordee. Deviz estimativ pentru lucrările de consolidare a bisericii „Sfântul Neculai” din Strada Bordee. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Primăria orașului Piatra, județul Neamț, prin care se solicită un memoriu explicativ. Primăria orașului Piatra, județul Neamț, Serviciul Administrativ, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se cere vizarea planul și devizul pentru consolidarea bisericii „Sfântul Nicolae” din Piatra Neamț. Adresă a Parohiei „Sfântul Nicolae” Bordeile din Piatra Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită aprobarea pentru lucrări la biserica „Sfântul Nicolae”, semnatar paroh preot G. Buzea. Adresă a Primăriei Orașului Piatra, județul Neamț, Serviciul Administrativ, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează un memoriu justificativ pentru consolidarea Bisericii „Sfântul Nicolae”. Memoriu explicativ la consolidarea bisericii „Sfântul Neculai” din Orașul Piatra Neamț. Adresă către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se detaliază situația gravă a bisericii „Sfântul Nicolae” din mahalaua Bordei, adusă la stadiul de ruină, semnatar arhitect Paul Smărăndescu. Chestionar. Referat despre biserica „Sfântul Nicolae”, semnatar Secretar Gheorghe Gh. Covrig. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Bisericii din Comuna Verșești, județul Neamț, prin care se cer informații despre veche tâmplă ce a aparținut bisericii „Sfântul Nicolae” Bordeile din Piatra Neamț. Adresă a Parohiei „Sfântul Nicolae” Bordeile, din Piatra Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la istoricul bisericii, semnatar Paroh Preot G. Buzea. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Preotul Paroh al Bisericii Parohiale „Sfântul Nicolae” Bordeile, cu privire la recuperarea a vechii catapetesme. Adresă a Parohiei Căciulești, județul Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se informează că s-a cumpărat de la Epitropia bisericii din Bordee, Piatra Neamț, tâmpla bisericii, de către Comitetul bisericii din satul Verșești, semnatar Preot Paroh Gavrilescu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Căciulești, prin care se informează că Parohia „Sfântul Nicolae” Bordeile este dispusă să răscumpere catapeteasma, fapt mai potrivit pentru biserica monument istoric din Piatra Neamț. Adresă a Parohiei „Sfântul Nicolae” Bordeile, Piatra Neamț, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se solicită reîntregirea bisericii monument istoric cu privire la catapeteasma din satul Verșești, semnatar Paroh Preot G. Buzea. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Episcopul Eparhiei Romanului, prin care se solicită sprijinul pentru readucerea vechii tâmple a bisericii restaurate „Sfântul Nicolae” Bordeile din Piatra Neamț. Adresă a Parohiei Căciulești, județul Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se explică legalitatea actului de cumpărare a catapetesmei din biserica „Sfântul Nicolae” Bordeile din Piatra Neamț, semnatar Paroh Preot Gavrilescu.
Observații: Actualul cartier Obor din municipiul Piatra Neamț, era denumit cartierul Bordeile în trecut.
Nr. filelor: 28
Număr dosar: 2626