2836 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (în cadrul ansamblului Mănăstirea Răchitoasa), sat Răchitoasa, comuna Răchitoasa; Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, sat Răchitoasa, comuna Răchitoasa; Biserica de lemn „Sfântul Dimitrie”, sat Dumbrava, comuna Răchitoasa

cod LMI: BC-II-m-A-00892.01; BC-II-m-B-00891
Județ: Bacău
Anii de corespondență: 1921-1945
Cuprinsul dosarului: Județul Tecuci, comuna Răchitoasa, cătunul Răchitoasa, Mănăstirea Răchitoasa, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1697). Adresă Protoieriea Județului Tecuci, către Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice, prin care se dau detalii despre situația fostei Mănăstiri Răchitoasa și situația Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a acestei mănăstiri. Adresă a CMI, prin care se răspunde că nu există fonduri pentru reparații la biserica din Răchitoasa. Chestionar pentru Mănăstirea Răchitoasa. Adresă a Episcopiei de Roman, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită restaurarea bisericii Mănăstirii Răchitoasa. Adresă a Avocaturii Statului, Județul Tecuci, către Episcopia Romanului, prin care se anunță că s-a intervenit la Ministerul Ocrotirilor Sociale pentru repararea bisericii din comuna Răchitoasa, ce amenință să se prăbușească peste bătrânii din azilul organizat acolo. Adresă a Avocaturii Statului, Județul Tecuci, către Ministerul Sănătății și Ocrotirilor Sociale, prin care se solicită luarea de măsuri pentru a pune în siguranță turnurile bisericii din curtera ospiciului din comuna Răchitoasa. Adresă a Avocaturii Statului, Județul Tecuci, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită repararea turnurilor bisericii din comuna Răchitoasa, unde este organizat un ospiciu pentru bătrâni. Copie după raportul Protoiereului județului Tecuci, către Episcopia Romanului. Adresă a Ministerului Sănătății și Ocrotirilor Sociale, Direcțiunea Generală a Asistenții Sociale, către CMI, prin care se notifică insuficiența fondurilor pentru campania de lucrări în curs, în ceea ce privește clopotnița Mănăstirii Răchitoasa. Adresă a Ministerului Sănătății și Ocrotirilor Sociale, Direcțiunea Generală a Asistenții Sociale, către CMI, prin care se relatează despre situația spre prăbușire a zidurilor clopotniței și se solicită luarea de măsuri. Referat despre clopotnița fostei Mănăstiri Răchitoasa. Scrisoare a unui senator de Tecuci, către CMI, prin care se discută despre situația bisericii și clopotniței din Mănăstirea Răchitoasa, unde este instalată o colonie de muncă a Ministerului Sănătății. Notă referitoare la Clădiri la Mănăstirea Răchitoasa, actuala Colonie de muncă Răchitoasa. Adresă a Ministerului Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale, Direcția Edilității, către CMI, prin care se răspunde că din lipsă de fonduri nu se poate aproba devizul pentru reparația clopotniței de la Mănăstirea Răchitoasa. Ante-Măsurătoare - Deviz pentru lucrări la clopotnița fostei Mănăstirii Răchitoasa. Adresă a Protoieriei Județului Tecuci, către CMI, prin care se cere aprobare pentru lucrări la clopotnița Mănăstirii Răchitoasa. Proces verbal din data de 9 octombrie 1932. Adresă a Protoieriei Județului Tecuci, către CMI, prin care se solicită aprobare pentru repararea prin mijloacele proprii a parohiei a clopotniței de la biserica Răchitoasa. Raport al Parohiei Răchitoasa, către CMI. Adresă a Parohiei Răchitoasa, către CMI, prin care se solicită trimiterea devizului și demararea lucrărilor la fosta Mănăstirea Răchitoasa. Adresă CMI, către Ministerul Muncii, Sănătății și Ocrotorilor Sociale, Direcția Serviciului Tehnic, prin care se comunică soluțiile pentru devizul bisericii Mănăstirii Răchitoasa. Referat pentru reparațiile necesare la fosta Mănăstirii Răchitoasa. Adresă CMI, către Parohia bisericii din Răchitoasa, prin care se înaintează un deviz aprobat și se comunică soluțiile de lucru. Ante-Măsurători Devize pentru reparațiile la biserica fostei Mănăstiri Răchitoasa din județul Tecuci. Adrese ale Prefecturii Județului Tecuci, Serviciul Financiar, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită fonduri pentru reparații urgente la Mănăstirii Răchitoasa. Adresă a Parohiei Răchitoasa, către CMI, prin care se solicită devizul pentru biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fostei Mănăstiri Răchitoasa. Borderou pentru lucrările de refacerea turnurilor și acoperișului la biserica „Azilului de bătrâni” din Răchitoasa, județul Tecuci, emis de Serviciul Județean de Drumuri Tecuci. Bazele și analiza prețurilor, pentru lucrările de refacerea turnurilor și acoperișului la biserica „Azilului de bătrâni” din Răchitoasa, județul Tecuci. Serii ale prețurilor pentru lucrările de refacerea turnurilor și acoperișului la biserica „Azilului de bătrâni” din Răchitoasa, județul Tecuci. Adresă CMI, către Ministrul Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale, Direcția Serviciului Tehnic, prin care se comunică faptul că dacă nu sunt fonduri pentru repararea Mănăstirii Răchitoasa și s-ar putea cere evacuarea acelor dependințe mănăstirești. Adresă a Ministerului Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale, Direcția Serviciului Tehnic, către Ministerul Cultelor și Artelor, prin care s-a hotărât amânarea lucrărilor de restaurare a Mănăstirilor Răchitoasa județul Tecuc și Pângărați Județul Neamț. Adresă a Prefecturii Județului Tecuci, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se înaintează proiectul pentru refacerea turnurilor și acoperișului de la biserica „Azilul de bătrâni” din comuna Răchitoasa. Referat despre Mănăstirea Răchitoasa. Schițe. Adresă a Parohiei Răchitoasa, către CMI, prin care se solicită delegarea unui arhitect pentru a lua act de urmările cutremurului din 10 noiembrie 1940 și a lua măsuri. Adresă CMI, către Ministrul Sănătății și Ocrotirilor Sociale, Serviciul Tehnic, prin care se solicită trimitirea unui memoriu cu devizul lucrărilor urgente de consolidare. Adresă CMI, către Ministerul Sănătății, Direcția Arhitecturii și Geniului Sanitar, prin care se solicită luarea de măsuri pentru biserica Răchitoasa și Pângărați Neamț. Adresa a Ministerului Sănătății și Ocrotirilor Sociale, Direcția Arhitecturii și Geniului Sanitar, către CMI, prin care se răspunde că nu s-au făcut reparații la Mănăstirea Răchitoasa în anii 1937, 1938 și 1939, iar în arhivă nu se găsește vreun deviz. Adresă CMI, către Ministerul Sănătății, prin care se comunică faptul că oricare lucrări la parohia Răchitoasa vor fi supuse aprobării CMI și se solicită o copie după deviz. Adresă CMI, către Serviciului Tehnic al Județului Tecuci, prin care se comunică faptul că oricare lucrări la parohia Răchitoasa vor fi supuse aprobării CMI și se solicită o copie după deviz. Adresă CMI, către Parohia Răchitoasa, pri care se solicită devizul întocmit de Serviciul Tehnic Județean. Adresă a Parohiei Răchitoasa, către CMI, prin care se dau detalii despre devizul întocmit de Serviciul Tehnic Județean Tecuci. Adresă a Prefecturii Județului Tecuci, Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se înaintează devizul pentru reparațiuni necesare la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Răchitoasa. Adresă CMI, către Parohia Răchitoasa, prin care se trimite un deviz aprobat pentru reparațiuni după cutremur, la biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Antemăsurători și Devize pentru lucrările de reparațiuni necesare la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Răchitoasa. Adresă CMI, către Ministerul Cultelor, Comisia de pictură bisericească, prin care se solicită un delegat pentru cercetarea picturii bisericii parohiei Răchitoasa. Adresă CMI, către Parohia Răchitoasa, prin care se comunică că cererea parohiei a fost înaintată Comisiunii pentru pictură bisericească din Ministerul Artelor. Adresă a Parohiei Răchitoasa, către CMI, prin care se înaintează 2 chestionare cu privire la starea materială a bisericii parohiale și a bisericii filiale. Comuna Răchitoasa, Biserica de lemn „Acoperământul Maicii Domnului” (1677). Chestionar. Adrese ale Parohiei Răchitoasa, către CMI, prin care se solicită aprobarea pentru mutarea bisericii de lemn, veche de cel puțin 200 de ani, la cimitirul comunal. Adresă CMI, către Parohia Răchitoasa, prin care se anunță amânarea luării unei hotărâri până la cercetarea bisericii. Adresă CMI, către Parohia Răchitoasa, prin care nu se aprobă mutarea bisericii de lemn. Adresă a Protoieriei Județului Cluj, către CMI, prin care se solicită restaurarea bisericii parohiale Răchitoasa. Adresă a Protoieriei Județului Tecuci, către CMI, prin care se cere aprobare pentru mutarea unei biserici de lemn din spațiul Azilului Răchitoasa în cimitir. Adresă a Protoeria Județului Cluj, către CMI, prin care se trimite clișee fotografice ale bisericii filiale „Acoperământul Maicii Domnului”. Adresă a Protoieria Județului Tecuciu, către CMI, prin care se solicită a se comunica condițiile speciale pentru mutarea bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”. Adresă Protoiereu, către CMI, prin care se înaintează fotografii reprezentând forma în care a fost refăcută biserica de lemn din comuna Răchitoasa. Comuna Răchitoasa, cătunul Gunoaia (Noua), Biserica de lemn „Sfântul Dimitrie” (1842). Chestionar.
Observații: Dumbrava, în trecut denumită Gunoaia, este sat în comuna Răchitoasa, județul Bacău.
Nr. filelor: 96
Număr dosar: 2836