2849 | Biserica de lemn „Sfinții Voievozi”, sat Bistricioara, comuna Ceahlău; Biserica de lemn „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, sat Hangu, comuna Hangu

Stare actuală: Demolate Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, sat Hangu, comuna Hangu, chestionar; Biserica de lemn „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, sat Hangu, comuna Hangu, chestionar.
cod LMI: NT-II-m-B-10592
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1921-1944
Cuprinsul dosarului: Județul Neamț, comuna Hangu, cătunul Repciunea, Biserica de lemn „Sfinții Voievozi” (1773). Chestionare. Adresă a Parohiei Repciune, comuna Hangu, către CMI, prin care se înapoiază un chestionar. Adresă a Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către CMI, prin care se solicită aprobare pentru lucrări. Adresă a Ținutului Prut, Serviciul Administrației Generale și de Stat, către CMI, cu privire la deschiderea drumului de acces la biserica din satul Răpciuni. Adresă a I.D. Sturza, către Rezidenul Regal, cu privire drumul de acces la biserica din satul Răpciuni. Copie după raportul domnului Prefect al Județului Neamț, din data de 2 august 1939. Adresă a Prefecturii Județului Neamț, către CMI, cu privire la drumul de acces la biserica din satul Răpciuni. Adresă a Ținutului Prut, Serviciul Administrației Generale și de Stat, către CMI, cu privire la cercetări întreprinse de prefectul județului Neamț cu privire la drumul de acces la biserica din satul Răpciuni. Adresă către Primar, Prefect și Rezidentul Regal, cu privire la drumul de acces la biserica din satul Răpciunea. Adresă către Ministrul Cultelor, cu privire la drumul de acces la biserica din satul Răpciunea. Comuna Hangu, cătunul Fârțigi, Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” (1848-1856). Chestionar. Comuna Hangu, cătunul Boboteni, Biserica de lemn „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (1857). Chestionar. Comuna Hangu, cătunul Audia, Biserica de lemn „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” (1829). Chestionar. Adresă CMI, către Administrația Domeniului Forestier „Hangu” a Proprietății Principelui Sturdza, județul Neamț, prin care se comunică că două biserici sunt ale Parohiei Audia. Adresă a Administrației Domeniului Forestier „Hangu” a Proprietății Principelui Sturdza, județul Neamț, către CMI, prin care se întreabă la care biserică trebuie dat metri cubi de brad pentru draniță. Adresă CMI, către Doamna Sturdza, comuna Hangu, prin care se solicită sprijin pentru două biserici. Adresă CMI, către Administrația Casei Pădurilor Statului, prin care se solicită material lemnos pentur biserica din Parohia Audia, comuna Hangu. Adresă a Casei Pădurilor Statului, către CMI, prin care se comunică că nu se poate da gratuit material lemnos. Adresă a Parohiei Audia, comuna Hangu, către CMI, despre situația gravă a două biserici. Copie după raportul Parohiei Audia, comuna Hangu, din data de 30 iunie 1944. Adresă a Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către CMI, prin care se cere aprobarea pentru dărâmarea bisericii vechi de lemn din satul și parohia Audia, județul Neamț. Adresă CMI, către Mitropolia Moldovei și Sucevei, evacuată la Govora, prin care se comunică faptul că biserica veche din parohia Audia, comuna Hangu, nu poate fi dărâmată în absența unui dosar.
Observații: Răpciuni, sat desfiinţat (26 august 1960) şi unificat cu satul Schitu , azi satul Ceahlău, comuna Ceahlău, județul Neamţ. Fârțigi, sat în comuna Hangu, județul Neamţ, desfiinţat la 26 august 1960. Boboteni, sat desfiinţat (17 februarie 1968), unificat cu satul Audia, azi satul Hangu, comuna Hangu, județul Neamţ. Audia, veche denumire (până la 17 februarie 1968) ale satului şi comuna Hangu, județul Neamţ.
Nr. filelor: 28
Număr dosar: 2849