2857 | Biserica „Sfinții Voievozi” ca parte a ansamblului Mănăstirea Războieni, sat Războieni, comuna Războieni; Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, sat Arămoaia, comuna Tupilați; Biserica de lemn „Sfântul Mucenic Gheorghe”, sat Valea Albă, comuna Războieni;

Stare actuală: Demolate Biserica „Sfântul Marele Mucenic Gheorghe”, sat Borșeni, comuna Războieni, chestionar; Biserica de lemn „Sfântul Ierarh Nicolae”, sat Totoiești, comuna Tupilați, chestionar; Biserica de lemn „Sfântul Ierarh Nicolae”, sat Războieni, comuna Războieni, chestionar; Biserica de lemn „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, sat Războienii de Jos, comuna Războieni, chestionar.
cod LMI: NT-II-m-A-10647.01
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1921-1940
Cuprinsul dosarului: Județul Neamț, comuna Războieni Valea Albă, sat Războieni, Mănăstirea Războieni, Biserica „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” (1496). Adresă a Mănăstirii Războieni, către CMI, prin care se comunică trimiterea adresei CMI, către Serviciul Tehnic al Epitropiei Generale a Casei Sfântul Spiridon Iași, care va întocmi devizul de reparațiuni pentru interiorul bisericii. Adresă a Epitropiei Generale a Casei Spitalelor și Ospiciilor Sfântul Spiridon Iași, Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se solicită detalii asupra execuției lucrărilor la biserica Mănăstirii Războieni. Adresă CMI, către Ministru, prin care se solicită oprirea lucrărilor de pictură la biserica din Războieni. Adresă emisă de Ministerul Cultelor și Artelor, Șeful de Cabinet, către Mitropolia Moldovei, prin care se solicită sistarea lucrărilor de pictură la biserica Mănăstirii Războieni. Adresă a Ministerului Cultelor și Artelor, Direcțiunea Cultelor Naționale, către Mitropolia Moldovei, prin care se opresc lucrările de pictură ale bisericii Răsboieni, până la cercetarea făcută de CMI. Adresă a Epitropiei Generale a Casei Spitalelor și Ospiciilor Sfântul Spiridon Iași, Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se ia act de cercetarea bisericii Schitului Războieni și se așteaptă rezultatul și autorizația pentru zugrăvirea bisericii. Referat despre biserica Mănăstirii Războieni. Adresă a Pictorului V. Niculescu, către CMI, prin care se cere aprobare pentru pictarea în biserica Mănăstirii Războieni. Adresă a Mănăstirii Războieni, Județul Neamț, către CMI, cu privire la pictarea bisericii. Adresă a Mănăstirii Războieni, către CMI, prin care se înaintează un deviz pentru lucrări de pictură. Deviz asupra dezvelirii imitației de cărămizi aparente de pe bolta Naosului Mănăstirii Războieni. Adresă a Epitropiei Generale a Casei Spitalelor și Ospiciilor Sfântul Spiridon Iași, Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se cere autorizație pentru lucrări de pictură la biserica Schitului Războieni. Adresă a Epitropiei Generale a Casei Spitalelor și Ospiciilor Sfântul Spiridon Iași, Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se declară că nu s-a găsit urmă de pictură veche la biserica Schitului Războieni. Telegramă prin care se comunică faptul că I. Mihail pictor nu se află la Mănăstirea Cozia. Adresă a Epitropiei Generale a Casei Spitalelor și Ospiciilor Sfântul Spiridon Iași, Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se declară că nu s-au găsit urme de pictură veche și se solicită reînceperea lucrărilor de pictură. Telegramă către CMI prin care se solicită aprobarea picturii bisericii Războieni fără cercetare. Telegramă CMI, care declară că nu se poate aproba pictarea Schitului Războieni fără cercetare. Adresă a Mănăstirii Războieni, către Regina Maria, prin care se detaliază situația Mănăstirii și interacțiunea cu CMI. Pictură cu peretele drept, parte dintr-un album. Adresă a Epitropiei Generale a Casei Spitalelor și Ospiciilor Sfântul Spiridon Iași, Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se cere autorizație pentru zugrăvirea bisericii Schitului Războieni. Adresă CMI, către Pictor Niculescu, prin care se solicită un proiect complet de pictură. Adresă a Epitropiei Generale a Casei Spitalelor și Ospiciilor Sfântul Spiridon Iași, Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se solicită trimiterea autorizației pentru lucrări de pictură la biserica Mănăstirii. Adresă a Mănăstirii Războieni, către Regina Maria, prin care se detaliază situația Mănăstirii și interacțiunea cu CMI. Chestionar Mănăstirea Războieni. Adresă CMI, către Mănăstirea Războieni, prin care nu se aprobă lucrări de pictură nepotrivite. Referate despre situația Mănăstirii Războieni. Adresă a Epitropiei Generale a Casei Spitalelor și Ospiciilor Sfântul Spiridon Iași, Serviciul Administrativ, către CMI, prin care se comunică faptul că Schitul Răsboieni este monument istoric și că lucrările la exterior vor fi executate de comun acord cu CMI. Adresă CMI, către Epitropia Generală a Spitalelor Sfântul Spiridon, prin care se solicită devizul, pentru Schitul Răsboeni, spre aprobare. Adresă a Epitropiei Generale a Casei Spitalelor și Ospiciilor Sfântul Spiridon Iași, Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se anunță că se va trimite devizul, dar și că nu sunt fonduri pentru lucrări. Adresă CMI, către Epitropia Generală a Spitalelor Sfântul Spiridon Iași, prin care se comunică că Serviciul Tehnic va întocmi deviz pentru lucrări urgente și va evalua lucrări ce pot aștepta. Referate despre lucrări de executat în exteriorul Schitului Răsboeni, emis de CMI, Serviciul Tehnic. Comuna Răsboeni Valea Albă, cătunul Arămoaia, Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Graviil” (1854). Chestionar. Comuna Răsboeni Valea Albă, cătunul Borșeni, Biserica „Sfântul Marele Mucenic Gheorghe” (1810). Chestionar. Comuna Răsboeni Valea Albă, cătunul Totoești, Biserica de lemn „Sfântul Ierarh Nicolae” (1830). Chestionar. Comuna Răsboeni, cătunul Poeni, Biserica de lemn „Sfântul Mucenic Gheorghe” (1870). Chestionar. Comuna Răsboeni Valea Albă, cătunul Marginea, Biserica de lemn „Sfântul Ierarh Nicolae” (1850). Chestionar. Comuna Răsboeni Valea Albă, cătunul Uscați, Biserica de lemn „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” (1850). Chestionar.
Observații: Arămoaia, sat în comuna Tupilaţi, județul Neamţ. Totoiești, sat în comuna Tupilați, județul Neamţ. Poieni, sat desfiinţat (17 februarie 1968), unificat cu satul Valea Albă, comuna Războieni, județul Neamţ. Marginea, sat desfiinţat (17 februarie 1968), unificat cu satul Războieni, comuna Războieni, județul Neamţ. Uscați, vechea denumire (până la 1 ianuarie 1965) a satului Războienii de Jos, comuna Războieni, județul Neamţ.
Nr. filelor: 53
Număr dosar: 2857