2893 | Biserica de lemn „Sfinții Voievozi” și „Sfântul Gheorghe”, sat Praxia, comuna Vadu Moldovei

cod LMI: SV-II-m-B-05590
Județ: Suceava
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Suceava, comuna Bogdănești, cătunul Râșca, Biserica de lemn „Sfinții Voievozi” (1812). Chestionar. Adresă a Parohiei Râșca, județul Baia, prin care se solicită strămutarea bisericii de lemn în satul Jahalia, iar dacă nu se aprobă strămutarea se solicită material lemnos pentru reparații, în mod gratuit. Schițe. Ante măsurătoare deviz pentru lucrări la biserica de lemn „Sfinții Voievozi” din Râșca, județul Baia. Referat pentru biserica „Sfinții Voievozi” din Râșca. Adresă a Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către CMI, prin care se solicită luarea de măsuri pentru păstrarea sau strămutarea bisericii de lemn veche din Parohia Râșca. Adresă CMI, către Parohia Râșca, județul Baia, prin care se înaintează devizul descriptiv pentru acoperirea bisericii, strămutarea nu se poate realiza. Deviz descriptiv pentru refacerea învelitorii Bisericii de lemn din satul Jahalia, Parohia Râșca. Adresă a Parohiei Râșca, către CMI, prin care se cere aprobare pentru repararea bisericii monument istoric construită în anul 1812. Adresă CMI, către Parohia Râșca, prin care se trimite textul aprobat, întocmit de Serviciul Tehnic al CMI, pentru refacerea acoperișului bisericii. Referat pentru biserica de lemn din Parohia Râșca, județul Baia. Adrese ale Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către CMI, prin care se cere strămutarea bisericii de lemn din Parohia Râșca, județul Baia către Parohia Fântâna Mare, județul Baia. Adresă a Parohiei Râșca, comuna Râșca, către CMI, prin care se solicită repararea bisericii vechi. Adresă CMI, către Parohia Râșca, județul Baia, prin care se înaintează instrucțiunile necesare mutării bisericii în comuna Fântâna Mare, județul Baia. Referat despre mutarea bisericii de lemn din Parohia Râșca. Adresă a Parohiei Râșca, comuna Râșca, către CMI, prin care se comunică aprobarea strămutării bisericii vechi din Parohia Râșca în satul Jahalia din aceeași parohie și se cere aprobare pentru desfacerea biserici i și depozitarea ei în siguranță. Referat prin care nu se va aproba mutarea bisericii doar în baza unui deviz. Adresă a Parohiei Râșca, comuna Râșca, județul Baia, către CMI, prin care se revine la un raport și se solicită o decizie, biserica este în situație gravă. Adresă CMI, către Parohia Râșca, comuna Râșca, județul Baia, prin care se răspunde că s-au aprobat fonduri pentru lucrările de învelitoare și consolidare a bisericii. Adresă CMI, către Preotul Orest Boldian, comuna Boroaia, județul Iași, prin care se cere raportul și devizul spre aprobarea CMI. Telegramă CMI, prin care se cere, Preotului Orest Boldian, un raport și deviz. Adresă a Ministerului Cultelor și Artelor, Direcția Contabilității, Controlui Financiar și Personalului, către CMI, prin care se informează că exercițiul financiar este închis și nu se pot acorda fonduri pentru repararea bisericii parohiale din comuna Râșca, județul Baia. Adresă a Parohiei Râșca, comuna Râșca, județul Baia, către CMI, prin care se solicită ajutor financiar și material pentru repararea bisericii vechi, monument istoric. Adresă CMI, către Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor, Direcția Tehnică, prin care se solicită ajutor financiar pentru repararea acoperișului bisericii parohiale din comuna Râșca, județul Baia. Ante-Măsurători - Devize pentru lucrări de reparație la biserica de lemn „Sfinții Voievozi” din Râșca, județul Baia. Adresă CMI, către Parohia Râșca, comuna Râșca, prin care se dă acordul pentru lucrări la acoperiș cu meșteri locali, iar restul lucrărilor se vor executa conform devizului și instrucțiunilor. Anexă și aviz de trimis Parohiei Râșca, județul Baia, despre care se face vorbire în referatul Serviciului Tehnic pentru modificarea prețurilor. Adresă CMI, către Parohia Râșca, comuna Râșca, județul Baia, prin care se solicită comunicarea lucrărilor executate din deviz șa biserica de lemn „Sfinții Voievozi” din Râșca, județul Baia. Adresă a Parohie Râșca, comuna Râșca, către CMI, prin care se comunică realizarea parțială a devizului, se solicită venirea unui expert și se solicită ordonanțarea restului de sumă prevăzută în deviz. Adresă CMI, către Parohia Râșca, comuna Râșca, prin care se răspunde că s-a luat act de începerea lucrărilor, s-a intervenit la minister pentru aprobarea restului de fonduri și se discută devizul. Adresă a Parohiei Boroaia II, comuna Boroaia, județul Baia, către CMI, prin care se comunică absența fondurilor pentru fotografierea bisericii și pentru delegatul CMI, în vederea strămutării bisericii din Parohia Râșca la Parohia Boroaia II și se solicită suportarea costurilor de către CMI. Adresă CMI, către Parohia Boroaia II, comuna Boroaia, județul Baia, prin care se înaintează planurile releveu și instrucțiuni pentru mutarea bisericii de lemn din comuna Râșca, județul Baia. Referat pentru biserica de lemn din Râșca, județul Baia. Ante-Măsurători - Devize pentru mutarea bisericii de lemn din comuna Râșca, județul Baia.
Observații: Biserica de lemn „Sfinții Voievozi” din satul Râșca, comuna Râșca, județul Suceava, a fost strămutată în satul Boroaia, comuna Boroaia, județul Suceava, iar mai apoi în satul Praxia, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava.
Nr. filelor: 35
Număr dosar: 2893