2894 | Biserica „Sfântul Nicolae”, componentă a ansamblului Mănăstirii Râșca, sat Râșca, comuna Râșca

cod LMI: SV-II-m-A-05630.01
Județ: Suceava
Anii de corespondență: 1921-1948
Cuprinsul dosarului: Județul Suceava, comuna Bogdănești, cătunul Râșca, Biserica „Sfântul Neculai” (1611). Chestionar. Adresă a Prefecturii Județului Suceava, Serviciul Administrativ, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se comunică izbucnirea unui incediu la Mănăstirea Râșca. Adresă a Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către CMI, prin care se comunică intervenția la Ministerul Muncii în legătură cu incendiul. Telegramă către Ministrul Cultelor și Administrația Casei Bisericilor prin care se anunță izbucnirea unui incendiu la biserică și chilii. Adresă a Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se anunță însărcinarea protopopului județului Suceava cu cercetarea cauzelor și urmările incendiului de la Mănăstirea Râșca. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se dau detalii despre incendiu, se cere aprobare pentru deschiderea unor liste de subscripții și se cere aprobare pentru măsuri urgente de acoperire a mănăstirii. Notă despre incendiul de la Mănăstirea Râșca. Adresă a Mănăstirii Râșca, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se dau detalii despre incendiul de la mănăstire. Adresă a Ministerului de Interne, Direcțiunea Administrației Generale, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se înștiițează despre incendiul de la Mănăstirea Râșca. Adresă către CMI, prin care se solicită material lemnos pentru Mănăstirea Râșca. Adresă a Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către CMI, prin care se solicită reparartizare de fonduri pentru restaurarea Mănăstirii Râșca. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se dau detalii despre incendiul de la mănăstire. Adresă a Comitetului pentru Restaurarea Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se solicită venirea unui delegat pentru a constata și a lua măsuri pentru restaurarea mănăstirii. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se cere amânarea termenului de comunicare a sumei adunate din subscripții. Adresă a Arhitectului A. Popovici, către Ministrul Instrucțiunii, prin care se înaintează o situație cu lucrări executate și materiale, pentru Mănăstirea Râșca. Referat despre lucrări exectuate. Situația cu lucrări executate la Mănăstirea Râșca. Deviz pentru lucrări suplimentare la Mănăstirea Râșca. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se comunică lucrările realizate la mănăstire de Arhictect Alex Popovici. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se comunică terminarea unor lucrări. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se comunică starea lucrărilor. Adresă a Mănăstirii Râșca, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită dispunerea acoperirii chiliilor. Adresă a Mănăstirii Râșca, către Ministerului Cultelor și Artelor, prin care se solicită luarea de măsuri pentru reparări la chiliile mănăstirii. Mănăstirea Râșca, către Ministrul Cultelor și Artelor și CMI, prin care se solicită acoperirea clădirilor mănăstirii. Adresă a Mănăstirii Râșca, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită luarea de măsuri pentru reparări la mănăstire. Adresă a Mănăstiri Râșca, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită aprobare pentru repararea chiliilor din venituri proprii. Adresă a Mănăstiri Râșca, către CMI, prin care se înaintează un deviz pentru reparații urgente la mănăstire și se cere aprobare pentru realizarea reparațiilor din veniturile proprii ale mănăstirii. Deviz de reparații la Mănăstirea Râșca, județul Fălticeni. Referat pentru Mănăstirea Râșca, județul Baia. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se întreabă de sursa fondurilor menționate în devizul de reparații. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se solicită venirea unui delegat pentru a constata stricăciunile la clădirile mănăstirii. Adresă a unui delegat pentru întocmirea unui deviz pentru reparații la Mănăstirea Râșca. Referat pentru reparații la biserica Mănăstirii Râșca. Adresă a Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către CMI, prin care Mănăstirea Râșca,județul Baia, cere aprobare pentru reparații la biserică, conform devizului CMI. Adresă a Mănăstirii Râșca, județul Baia, către CMI, prin care se solicită avizul pentru lucrări de reparația la biserică. Referat pentru lucrări la Mănăstirea Râșca, județul Baia. Memoriu cu indicațiuni generale asupra stării actuale a Mănăstirii Râșca, județul Baia. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se înaintează, spre aprobare, un deviz al Serviciului Tehnic al Județului Baia, pentru reconstrucția clădirilor mănăstirii afectate de incendiu și de cutremurul din 1940. Adresă CMI, către Mănăstirea Râșca, prin care se solicită completări în vederea aprobării devizului. Referat despre Lucrări de Restaurare la Mănăstirea Râșca, județul Baia. Adresă a Mănăstirii Râșca, către Ministrul Culturii Naționale, prin care se solicită trimiterea, de către CMI, a devizului aprobat. Adresă a Președinției Consiliului de Miniști, Direcția Secretariatului, către Subsecretariatul de Stat al Cultelor și Artelor, prin care se trimite corespondență și se solicită comunicarea măsurilor luate. Adresă a Mănăstirii Râșca, către Ministrul Culturii Naționale și Subsecretariatul de Stat al Cultelor, prin care se solicită trimiterea devizului, pentru reparația mănăstirii, verificat de CMI. Adresă CMI, către Mănăstirea Râșca, prin care se comunică faptul că s-au cerut lămuriri Serviciului Tehnic. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se solicită trimiterea devizelor verificate și aprobate. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, cu privire la lucrări de executat la biserica mănăstirii și un deviz pentru lucrări. Adresă CMI, către Mănăstirea Râșca, județul Baia, prin care se trimite devizul aprobat pentru lucrări la biserica „Sfântul Nicolae”. Deviz estimativ pentru repararea coșului și pardoseala bisericii „Sfântul Nicolae”, a Mănăstirii Râșca. Condiții speciale pentru lucrări la biserica Mănăstirii Râșca. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se cere aprobare pentru lucrări. Adresă a Mănăstirii Râșca, către Ministrul Culturii Naționale, prin care se solicită trimiterea unei sume aprobate. Adresă a Parohiei Râșca, comuna Râșca, județul Baia, către CMI, prin care se notifică faptul că în absența devizului nu se pot executa lucrări. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se solicită vizarea unui deviz pentru începerea lucrărllor. Memoriu asupra lucrărilor de reparație a pavilionului cu chiliile Mănăstirii Râșca. Antemăsurătoare și Deviz estimativ pentru lucrările de reparație a pavilionului cu chiliile Mănăstirii Râșca. Adresă a Eforiei Mănăstirilor Înzestrate, către CMI, prin care se cere un exemplar din devizul pentru reparația pavilionului cu chiliile Mănăstirii Râșca. Adresă CMI, către Eforia Mănăstirilor Înzestrate, prin care se înaintează un exemplar din devizul pentru reparația pavilionului cu chiliile Mănăstirii Râșca. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se solicită restituirea planului de situație, devizele și memoriul de restaurare, precum și aprobare pentru reparații parțiale la chilii. Adresă a Mănăstirii Râșca, către Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor și CMI, prin care se aduce la cunoștință întocmirea, de către Serviciul Tehnic al Județului Baia, a unor documente pentru restaurarea Mănăstirii. Antemăsurătoare Deviz pentru reparații la biserica Mănăstirii Râșca, Județul Baia. Memoriu cu indicațiuni generale asupra stării actuale a Mănăstirii Râșca din județul Baia. Notă generală despre Mănăstirea Râșca. Schițe. Deviz pentru biserica Mănăstirii Râșca. Schițe. Notă generală despre Mănăstirea Râșca. Adresă CMI, către Mănăstirea Râșca, prin care se discută despre învelitoarea potrivită pentru mănăstire. Adresă a Mănăstirii Râșca, către CMI, prin care se solicită aprobare pentru învelitoare de tablă. Antemăsurătoare Deviz pentru reparații la biserica Mănăstirii Râșca. Adresă a Mănăstirii Râșca, județul Baia, către Ministrul Cultelor, prin care se solicită ajutor financiar pentru restaurarea mănăstirii. Memoriu asupra Mănăstirii Râșca, județul Baia. Fișă pentru inventar, a Mănăstirii Râșca. Chestionar pentru Mănăstirea Râșca. Adresă a Mănăstirii Râșca, către Ministrul Cultelor, prin care se cere aprobarea pentru strângerea de fonduri pentru repararea mănăstirii. Adresă a Mănăstirii Râșca, către Ministerul Cultelor și Artelor, prin care se înaintează documente pentru cheltuielile cu lucrările din anii 1920-1922. Ofertă de la Arhitect A. Popovici, către CMI, pentru Mănăstirea Râșca. Ante Măsurătoare - Devis reparațiuni la Mănăstirea Râșca, județul Suceava. Adresă CMI, către Mănăstirea Râșca, prin care se declară insuficiența fondurilor pentru repararea clădirilor fără valoare artistică. Adresă CMI, către Mănăstirea Râșca, prin care se înaintează un deviz aprobat. Antemăsurătoare și Deviz Estimativ pentru lucrările de reconstrucție a Arhondaricului Mănăstirii Râșca, din județul Baia. Tablou de lemnăria brută necesară lucrărilor de construire a arhondaricului Mănăstirii Râșca. Adresă CMI, către Secretarul General al Cultelor și Artelor, prin care se înaintează, în copie, adrese. Adresă a Mănăstirii Râșca, către Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor, prin care se solicită trimiterea de fonduri aprobate pentru reparații la mănăstire. Adresă CMI, către Mănăstirea Râșca, prin care se comunică trimiterea devizului pentru chiliile călugărilor. Adresă CMI, către Președinția Consiliului de Miniștri, Direcția Secretariatului, prin care se restituie un raport despre Mănăstirea Râșca și se trece în revistă componentele ansamblului mănăstirii. Condițiuni speciale pentru executarea lucrărilor de întreținere la Biserica Mănăstirii Râșca. Lucrări de restaurare la Mănăstirea Râșca, județul Baia. Adresă CMI, către Mănăstirea Râșca, prin care se solicită măsuri imediate pentru învelirea unui turn. Adresă CMI, către Mănăstirea Râșca, prin care se înaintează devizul aprobat. Adeverință pentru primirea, de la Arhiva CMI, a dosarului Mănăstirii Râșca pentru Președinția Consiliului de Miniștri. Ante-Măsurătoare și Deviz Estimativ pentru reparații la pavilionul cu chiliile călugărilor din Mănăstirea Râșca, județul Baia. Adrese CMI, către Mănăstirea Râșca, prin care nu se aprobă refacerea construcției de pe latura de vest a mănăstirii, se aprobă reparații la chilii, iar reparațiile la biserică se vor executa conform devizului. Antemăsurătoare Deviz pentru reparații la biserica Mănăstirii Râșca, județul Baia. Devize estimative, emis de Serviciul Tehnic al Județului Baia, pentru lucrările de reconstrucție a arhondaricului Mănăstirii Râșca, județul Baia. Deviz Estimativ, emis de Serviciul Tehnic al Județului Baia, pentru reparații la biserica Mănăstirii Râșca, din Județul Baia. Memoriu asupra lucrărilor de reparație a Bisericii Mănăstirii Râșca, județul Baia. Deviz Estimativ, emis de Serviciul Tehnic al Județului Baia, pentru reparații la biserica Mănăstirii Râșca, din Județul Baia. Memoriu asupra lucrărilor de reparație a Mănăstirii Râșca, județul Baia. Fragment de antemăsurătoare deviz. Schițe. Antemăsurătoare - Deviz pentru reparații la biserica Mănăstirea Râșca, județul Baia. Analiză de prețuri pentru devizul bisericii Mănăstirii Râșca. Antemăsurătoare - Deviz pentru chiliile de pe patura Nord, Mănăstirea Râșca, județul Baia. Schiță. Antemăsurătoare deviz pentru reparații la biserica Mănăstirii Râșca. Schițe. Antemăsurătoare - Deviz pentru chiliile de pe patura Nord, Mănăstirea Râșca. Schiță. Analiză de prețuri pentru devizul bisericii Mănăstirii Râșca. Plan pentru reconstrucția Arhondaricului Mănăstirii Râșca, județul Baia. Analiză de prețuri pentru devizul reparațiilor la chiliile Mănăstirii Râșca. Schițe.
Observații: Biserica „Sfântul Nicolae”, este o componentă a ansamblului Mănăstirii Râșca, sat Râșca, comuna Râșca, județul Suceava.
Nr. filelor: 160
Număr dosar: 2894