2898 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Sadina, a fostului schit Roata, sat Roata de Jos, comuna Roata de Jos

cod LMI: GR-II-m-A-15073
Județ: Giurgiu
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Vlașca, comuna Roata, cătunul Sadina, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1668 / 1698). Chestionar. Adresă CMI, către Parohia Roata Sadina, județul Vlașca, prin care se anunță delegarea arhitectului Emanoil Costescu pentru cercetarea bisericii parohiale. Adresă a Prefecturii Județului Vlașca, Serviciul Financiar și de Contabilitate, către CMI, prin care se solicită delegarea unui arhitect pentru cercetarea bisericii parohiale Roata Sadina. Adeverință pentru primirea unei adrese referitoare la cercetarea și întocmirea devizului pentru biserica din comuna Roata. Adresă către Primarul comunei Roata, județul Vlașca, prin care se face cunoscut că se aprobă restaurarea bisericii din Sadina. Adresă a Parohiei Sadina - Roata, către CMI, prin care parohia se oferă să contribuie cu la restaurarea bisericii parohiale. Adresă a Primăriei Comunei Roata, Județul Vlașca, către CMI, prin care se solicită aprobarea de lucrări și întocmirea devizului. Referat pentru restaurarea Bisericii din comuna Roata - Sadina. Deviz pentru restaurarea bisericii din comuna Roata - Sadina, județul Vlașca. Schițe ale Bisericii din comuna Roata - Sadina, județul Vlașca. Referat relativ la dosarul licitației pentru darea în antrepriză a lucrărilor de restaurare a bisericii din comuna Roata - Sadina, județul Vlașca. Adresă a Primăriei Comunei Roata, Județul Vlașca, către CMI, prin care se înaintează dosarul licitației pentru lucrările de restaurare a bisericii parohiale Sadina - Roata. Adresă a Primăriei Comunei Roata, județul Vlașca, către CMI, prin care se solicită venirea Arhitectului Emanoil Costescu pentru lămuriri. Adresă CMI, către Primăria comunei Roata - Sadina, județul Vlașca, prin care se dau instrucțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor de către antreprenor, pentru restaurarea bisericii monument istoric din comuna aceea. Referat despre restaurarea bisericii din comuna Roata Sadina, județul Vlașca. Situația lucrărilor executate la biserica din comuna Roata - Sadina, județul Vlașca. Procese Verbale ale Arhitectului Emanoil Costescu, cu privire la restaurarea bisericii monument istoric din comuna Roata - Sadina. Adresă a Prefecturii Județului Vlașca, Serviciul Financiar și de Contabilitate, către CMI, prin care se semnalează nereguli la lucrările de pictură de la biserica parohială Sadina - Roata și se solicită venirea unui specialist pentru întocmirea devizului necesar. Caet de sarcini pentru lucrările de restaurare a picturii bisericii din comuna Roata - Sadina, județul Vlașca. Adresă a Primăriei Comunei Roata, județul Vlașca, către CMI, prin care se solicită recepționarea lucrărilor de restaurare la biserica parohială Sadina și întocmirea uni deviz pentru pictura veche. Referat pentru biserica din comuna Roata - Sadina, județul Vâlcea. Borderou de sumele cheltuite pentru restaurarea bisericii Sadina - Roata, monument istoric. Proces-Verbal de recepție pentru lucrări de reparațiuni la biserica monument istoric din comuna Roata - Sadina, județul Vlașca. Adresă a Primăriei Comunei Roata, județul Vlașca, către CMI, prin care se anunță adjudecarea lucrărilor de restaurare pictură pentru biserica Sadina - Roata, monument istoric. Adresă către CMI, prin care se protestează asupra organizării unei licitații pentru restaurarea bisericii monument istoric din comuna Roata, județul Vlașca. Adresă CMI, către Primăria Comunei Roata, prin care se aprobă un contract pentru restaurarea picturii bisericii Sadina-Roata. Adresă a Primăriei comunei Roata, către CMI, prin care se înaintează contracturl de întreprindere pentru restaurarea picturii bisericii monument istoric Sadina-Roata. Adresă a Primăriei Comunei Roata, către CMI, prin care se solicită recepționarea lucrărilor de restaurare pictură de la biserica parohială Roata-Sadina. Proces-Verbal de Recepțe pentru lucrări executate la biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Roata, județul Vlașca. Contract de antrepriză pentru restaurarea picturii bisericii Sadina-Roata, monument istoric, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Adresă a Primăriei comunei Roata, către CMI, prin care se relatează despre restaurarea picturii bisericii Sadina-Roata, monument istoric și despre plătirea acestei lucrări. Adresă a Primăriei comunei Roata, către CMI, prin care se solicită două exemplare pentru procesul verbal de recepția lucrărilor pentru renovarea picturii bisericii Sadina-Roata. Adresă CMI, către Primarul comunei Roata - Sadina, Județul Vlașca, prin care se comunică că atât primăria, cât și pictorul restaurator al bisericii parohiale Roata - Sadina au primit exemplarele cuvenite din procesul verbal. Adresă CMI, către preotul bisericii Roata de Jos, județul Vlașca, prin care se solicită dosarul cu actele și documentele schitului Sadina din comuna Roata spre a le conserva și a le întrebuința în interesul schitului.
Observații: Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Sadina, a fostul schit Roata se află acum în satul Roata de Jos, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu.
Nr. filelor: 44
Număr dosar: 2898