2905 | Biserica de lemn „Sf. Voievozi, sat Rogojeni, comuna Suceveni; Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, sat Suceveni, comuna Suceveni; Biserica „Sf. Spiridon” (secolul XX), sat/comuna Suceveni.

Stare actuală: Biserica filială din bârne „Sf. Spiridon”, sat fost sat Chirilești, comuna Rogojeni, ruine, distrusă. Biserica filială de lemn„Sfinții Voievozi”, sat Vădeni, comuna Cavadinești, ruine, distrusă.
Județ: Galați
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: Județul Covurlui, comuna Rogojeni, Biserica din lemn „Sfinții Voievozi” (1859). Chestionar. Comuna Rogojeni, cătunul Chirilești, Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (1916); Biserica filială din bârne „Sf. Spiridon” (1802), ruine. Comuna Rogojeni, cătun Vădeni, biserica filială de lemn „Sfinții Voievozi” (1860), ruine. Chestionare. Corespondență între Parohia Chirilești și Comisiunea Monumentelor Istorice.
Observații: Județul Covurlui a fost o unitate administrativă din Regatul României. După numeroase împărțiri administrative județul este desființat. Comuna Rogojeni a fost desființată în 1968, când devine sat al comunei Suceveni. Chirilești se transformă în satul Suceveni din comuna Suceveni. Satul Vădeni aparține acum de comuna Cavadinești. Biserica „Sf. Spiridon” a fost ridicată în secolul XX, preluând hramul bisericii vechi de lemn.
Nr. filelor: 13
Număr dosar: 2905