2913 | Catedrala Episcopală „Sf. Paraschiva” (Ansamblul Episcopiei Romanului), mun. Roman

cod LMI: NT-II-a-A-10652
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1925-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Roman, oraș Roman, Catedrala episcopală „Sf. Cuv. Paraschiva” (1542; 1550; modif. sec. XVII-XVIII-XIX). Corespondență cu privire la descopeirea frescelor vechi din vremea lui Petru Rareș. Memoriu (semnatar pictor Paul Molda). Corespondență între Sfânta Episcopie de Roman și Comisiune pe tema restaurării catedralei. Adrese prin care episcopia solicită fonduri pentru continuarea restaurării. Referat cu privire la restaurarea interioară (pictură, cafas). Adresă înaintată Comisiunii prin care se solicită un delegat pentru evaluarea lucrărilor (semnatar Episcop Lucian Triteanu). Referate despre recepția lucrărilor (semnatari Șt. Balș, I. Mihail). Situația lucrărilor și suprafața vechilor fresce de la Biserica Catedrală a Sfintei Episcopii din Roman. Lucările de pictură executate la Catedrala Episcopală din Roman de pictorul P. Molda. Corespondență între pictorul P. Molda și Episcopie. Memoriu-deviz. Copie Contract între Episcopia de Roman și pictorul Paul Molda pentru lucrările de restaurare la Catedrala Episcopală. Copie deviz pentru pictarea pridvorului. Referate pentru recepția lucrărilor de restaurare a picturii. Memoriu explicativ privind recepția lucrărilor de curățare și restaurare a picturii. Proces-verbal de recepție pentru lucrările de reparații și îmbunătățiri. Referat și devize cu privire la lucrările de restaurare la acoperișul bisericii (semnatar Ștefan Balș). Telegrame. Adrese și schițe privind restaurarea decorațiilor din piatră. Antemăsurătoare-deviz pentru completarea restaurării bisericii episcopale. Schițe pentru ancadramentele ferestrelor și învelitoarea clopotniței. Ofertă feronerie. Devize pentru lucrările de reparație la turnul clopotniță, construirea unui trotuar din lespezi de piatră. Caiet de sarcini pentru ferestrele de fier. Corespondență despre pietrele funerare situate la sud de catedrală. Procese-verbale de recepție pentru restaurarea catedralei. Cheltuieli și venituri ale lucrărilor pe anii 1937-1939. Deviz pentru lucrările de reparație a reședinței episcopale. Borderouri pentru materialele de construcție. Adresă prin care Episcopia informează CMI despre avariile produse de cutremur.
Observații: Dosarul conține o adresă referitoare la inspecția unor lucrări de reparație la Mănăstirea Bogdana, din județul Bacău.
Nr. filelor: 202
Număr dosar: 2913