2949 | Biserica „Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru” (Suseni), Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Rucăr, comuna Rucăr

cod LMI: AG-II-m-A-13780
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1936
Cuprinsul dosarului: Județul Muscel, comuna Rucăr, sat Rucăr de Sus, Biserica „Sfântul Gheorghe” și „Sfântul Dumitru” (1780), sat Rucăr de Mijloc, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1895-1902). Chestionare. Corespondență între Parohia Rucărul de Mijloc și Ministerul Culturii. Referat. Deviz al lucrărilor de restaurare și reparațiuni necesare la Biserica „Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru”. Inventar materiale. Deviz al lucrărilor de restaurare și reparațiuni necesare la biserica „Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru”. Adresa antreprenor N. Bacria - Tutănescu referitor deviz lucrărilor la biserica „Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru”. Corespondență între antreprenor N. Bacria - Tutănescu și Ministerul Culturii. Referat. Antemăsurătoare - Deviz pentru completarea lucrărilor de la Biserica „Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru”. Situație provizorie a lucrărilor de la Biserica Rucăr și Schitul Negru Vodă - Muscel. Referat. Situația definitivă pentru lucrările reparațiunilor de la Biserica „Sfântul Gheorghe” și Schitu Negru - Vodă - Muscel. Borderou. Proces Verbal referitor oferte lucrări reparații biserică. Ofertă antreprenor N. Bacria - Tutănescu. Ofertă Guarnieri Angelo. Ofertă arh. Popovici. Ofertă O.V. Mina. Oferta Belli Paolo. Situația definitivă nr. 1 pentru lucrările de reparații la Biserica „Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru” - Rucăr, Schitu Negru - Vodă - Muscel și „Sfânta Vineri” Târgoviște executate de antreprenorul N. Bacria - Tutănescu. Proces Verbal de recepție. Situația definitivă pentru lucrările urgente executate la Biserica de la Rucăr și „Sfânta Vineri” Târgoviște de antreprenorul N. Bacria - Tutănescu. Plan al Bisericii „Sf. Gheorghe și Sf. Dumitru”. Adresă - solicitare pentru reparația acoperișului bisericii.
Observații: Satele Rucăr de Sus și Rucăr de Mijloc, au fost comasate în actualul sat Rucăr. Dosarul conține referiri la mai multe monumente istorice: Biserica „Sf. Vineri” din Târgoviște, Biserica Mănăstirii Tutana, Biserica Doicești Dumbrăvița ș.a.
Nr. filelor: 101
Număr dosar: 2949