2973 | Mănăstirea Sadova, sat Sadova, comuna Sadova; Biserica „Sf. Nicolae și Sf. Ioan Botezătorul”, sat Piscu Sadovei, comuna Sadova; Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, sat Sadova, comuna Sadova (fost sat Damian);

Stare actuală: Biserica de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sat Sadova, comuna Sadova (fostul sat Raeți).
cod LMI: DJ-II-a-B-08360; DJ-II-m-B-08338
Județ: Dolj
Anii de corespondență: 1921-1946
Cuprinsul dosarului: Județul Dolj, comuna Sadova, sat Sadova, Mănăstirea Sadova - Biserica „Sf. Nicolae” (1633), sat Raeți, Biserica de lemn „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” (1835), sat Piscu, Biserica „Sf. Nicolae și Sf. Ioan Botezătorul” (1844), sat Damian, Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel” (1851). Chestionare. Fișă inventar. Corespondență privind bolnița de lemn a Mănăstirii Sadova. Telegramă. Delegație privind cercetarea mănăstirii. Corespondență între Parohia Sadova și CMI cu privire la restaurarea mănăstirii. Antemăsurătoare-deviz pentru lucrările de întreținere necesare bolniței și fostei Mănăstiri Sadova. Analiza de prețuri. Corespondență între Episcopia Râmnicului Noul Severin și CMI. Solicitare fonduri reparații de către Parohia Piscu pentru Biserica „Sf. Nicolae”.
Observații: Satele Raeți și Damian au fost comasate în comuna Sadova. În partea de nord a comunei, ce corespunde fostului sat Raeți, se află Biserica „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, construită în 1926.
Nr. filelor: 40
Număr dosar: 2973