3014 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Săsăuș, comuna Chirpăr

cod LMI: SB-II-m-B-12541
Județ: Sibiu
Anii de corespondență: 1939-1950
Cuprinsul dosarului: Județul Sibiu, comuna Săsăuș, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1780). Corespondență privind demolarea bisericii între CMI și Parohia Ortodoxă Română Săsăuș. Telegrame. Referat cu subiectul efecturăii unor sondaje în jurul bisericii. Constatare privind alunecările de teren din zonă. Solicitări de cercetare a bisericii și de întocmire a devizului pentru restaurare. Referat (semnatar arhitect Horia Teodoru). Antemăsurătoare-deviz pentru restaurarea și consolidarea bisericii parohiale, 1940. Caiet de sarcini. Raport privind lucrările de reparații. Delegații. Referat - consolidarea bisericii. Adresă către CMI de la Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba-Iulia și Sibiu referitoare la stricăciunile produse de cutremurul din 9.11.1940. Referat (semnatar Em. T. Costescu). Adresă către CMI de la Primăria comunei Săsăuși prin care se precizează starea de ruină a turlei bisericii. Deviz - caiet de sarcini pentru cercetarea și proiectarea consolidării bisericii (semnatar Horia Teodoru). Adrese privind demolarea bisericii (Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba-Iulia și Sibiu, Serviciul Tehnic al Prefecturii Sibiu). Deviz estimativ. Adresă către CMI - propuneri în privința restaurării bisericii (semnatar I. L. Atanasescu). Corespondență Prefectura Județului Sibiu-CMI. Proces-verbal. Ofertă (Fiorindo Baulli Antreprenor). Nota lucrărilor de consolidare neprevăzute în devizul pentru Biserica din Săsăuși. Corespondență între Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală a Administrației și Ministerul Cultelor, Comisia Monumentelor Istorice referitoare la restaurarea bisericii. Memoriu relativ la lucrările de consolidare a bisericii parohiale „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Săsăuși (arh. Horia Teodoru). Condiții speciale pentru executarea lucrărilor de consolidare la bisericii din Săsăuși. Corespondență privind colectarea de fonduri pentru restaurare. Schițe biserică. Proces-verbal de recepție/
Nr. filelor: 205
Număr dosar: 3014