3044 | Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Scrada, comuna Berlești; Biserica de lemn „Sf. Voievozi”, sat Pârâu Viu, comuna Berlești; Biserica de lemn „Sf. Nicolae” (sec. XIX), sat Gâlcești, comuna Berlești; Biserica „Nașterea Maicii Domnului” (1889), sat Berlești, comuna Berlești

Stare actuală: Biserica „Nașterea Maicii Domnului” (ruinată) sat/com. Scrada - dispărută
cod LMI: GJ-II-m-B-09342
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1935-1946
Cuprinsul dosarului: Județul Gorj, comuna Scrada, sat Scrada, Biserica „Nașterea Maicii Domnului” (ruinată), Biserica de lemn „Sf. Voievozi” (1798). Comuna Scrada, sat Gâlcești, Biserica „Sf. Nicolae” (sec. XIX). Comuna Scrada, sat Berlești, Biserica „Nașterea Maicii Domnului” (1889). Chestionare. Corespondență privind dărâmarea bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din Scrada. Corespondență între Sfânta Episcopie a Râmnicului Noului Severin, Direcția Administrativă și CMI privind întrebuințarea materialului rezultat din demolarea bisericii. Delegație. Referat.
Observații: Conform chestionarului din 1935, biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Scrada era ruinată. Locul unde a fost amplasată se numea Valea cu Pomi/ Valea lui Prună, aici fiind și câmp de luptă în Primul Război Mondial. În prezent, satul Berlești este reședință de comună.
Nr. filelor: 38
Număr dosar: 3044