3071 | Biserica „Sf. Treime”, sat Sibiel, oraș Săliște

cod LMI: SB-II-m-A-12551
Județ: Sibiu
Anii de corespondență: 1924-1948
Cuprinsul dosarului: Județul Sibiu, comuna Sibiel, Biserica ortodoxă „Sf. Treime” (1776). Adresă privind restaurarea picturii. Corespondență între Arhiepiscopia Ortodoxă Română de la Alba Iulia și Sibiu și CMI privind restaurarea bisericii. Deviz pentru lucrările de reparații necesare Bisericii Parohiale Ortodoxe Române „Sf. Treime”. Referat - solicitareInspectoratul Regional al Artelor pentru Transilvania solicită delegat din partea CMI. Antemăsurătoare-deviz. Copie caiet de sarcini. Copie deviz de materiale. Copie ofertă. Copie contract. Schiță - plan pentru ușile și ferestrele bisericii (semnatar maestru N. Porumbăcian). Adresă către CMI - solicitarea dărâmării casei din vecinătatea bisericii (semnatar prof. universitar Andrei Oțetea). Schiță-plan cu amplasarea bisericii și a caselor învecinate. Adresă CMI către Primăria Comunei Sibiel - privind aprobarea construirii de atenanse locuitorului V. Banciu.
Nr. filelor: 27
Număr dosar: 3071