3124 | Biserica „Sf. Nicolae” Obrocari, Mănăstirea Strehareț (Biserica „Adormirea Maicii Domnului”), Biserica „Sf. Nicolae” din Coastă, municipiul Slatina

Stare actuală: Biserica „Sf. Nicolae” din Târg a fost demolată în anul 1936.
cod LMI: OT-II-m-B-08636;
Județ: Olt
Anii de corespondență: 1924-1936
Cuprinsul dosarului: Județul Olt, comuna urbană Slatina, Biserica „Sf. Nicolae” din Târg (1761). Chestionar. Adresă privind reparația bisericilor din Slatina, afectate de bombardamente în Primul Război Mondial. Memoriu explicativ Biserica „Sf. Nicolae” din Trâg. Schițe-releveu. Solicitarea Primăriei Comunei Urbane Slatina de dărâmare a bisericii. Proces-verbal al Consiliului de Higienă și Salubritate Publică al județului Olt privind starea insalubră a bisericii. Referat (semnatar preotul Nicolae M. Popescu). Referat prin care se menționează dărâmarea bisericii (semnatar V. Brătulescu). Schițe. Planuri. Biserica „Sf. Nicolae” Obrocari. Chestionar. Biserica filială „Adormirea Maicii Domnului” Strihareț (1672). Adresă privind starea de conservare. Biserica „Sf. Nicolae” din Coastă (1889). Chestionar. Memoriu explicativ al Bisericii „Sf. Nicolae” din Coastă.
Observații: Biserica „Sf. Nicolae” a fost avariată în Primul Război Mondial.
Nr. filelor: 45
Număr dosar: 3124