3125 | Biserica „Sf. Treime”, sat Deleni, comuna Schitul; Biserica „Sf. Treime”, municipiul Slatina

cod LMI: OT-II-m-B-08860.01; OT-II-m-B-08567
Județ: Olt
Anii de corespondență: 1943-1949
Cuprinsul dosarului: Județul Olt, comuna Deleni, sat Schitul, Biserica „Sf. Treime” (Mănăstire). Chestionar. Slatina, Biserica „Sf. Treime” (1645; ref. 1784). Adresă. Referat. Caiet de sarcini și deviz pentru lucrările de curățire și reparație a picturii bisericii „Sf. Treime” din Slatina. Antemăsurătoare-devize pentru lucrările de întreținere și reparație. Planuri de situație al imobilelor proprietatea Bisericii „Sf. Treime” din Slatina. Referat. Corespondență privind construirea unor imobile în jurul bisericii. Corespondență între CMI și Sfânta Episcopie a Argeșului referitoare la cercetarea bisericii „Sf. Treime”. Planul bisericii „Sf. Treime”. Adresă privind recepționarea lucrărilor de pictură executate de către pictorul Florea Udriște. Telegrame. Corespondență privind restaurarea picturii în ulei sau tempera, și a mobilierului bisericesc. Fotografii - strane (1945), latura de sud a bisericii „Sf. Treime”. Schițe - strane, jilț. Plan/schiță - ziduri de împrejmuire detaliu. Adresă prin care se aprobă executarea unui zid de împrejmuire al bisericii. Antemăsurătoare-deviz pentru executarea zidului de împrejmuire. Analiza prețurilor. Schiță pentru amplasarea grilajului de mormânt din pronaosul bisericii „Sf. Treime”. Corespondență, deviz - pentru instalarea luminii electrice la biserica „Sf. Treime”. Condiții speciale pentru lucrările de consolidare și restaurare.
Nr. filelor: 92
Număr dosar: 3125