3127 | Mănăstirea Clocociov, mun. Slatina; Biserica „Înălțarea Domnului” (fost sat Gâlme), sat Sprâncenata, comuna Sprâncenata

cod LMI: OT-II-a-A-08619; OT-II-m-B-09035
Județ: Olt
Anii de corespondență: 1931-1952
Cuprinsul dosarului: Județul Olt, Slatina, Mănăstirea Clocociov. Corespondență - mănăstirea solicită sprijinul CMI pentru reparația mănăstirii și reconstruirea zidului de împrejmuire. Proces-verbal de recepție cu privire la lucrările de reparație și îmbunătățire executate la Mănăstirea Clocociov. Antemăsurătoare-deviz pentru lucrările de reparație a bisericii și tâmplei. Referate Schitul Clocociov (semnatar Ștefan Balș). Referate privind starea actualei tâmple de lemn. Schiță (sculptor Ștefănescu). Nota de materiale necesare tâmplei. Deviz particular de restaurare a tâmplei bisericii Schitului Clocociov. Telegrame. Proces-verbal. Corespondență privind realizarea pardoselii din cărămidă. Schițe - date asupra dalelor de cărămidă furnizate de fabrica de ceramică din Craiova, măsurători tâmplă altar. Situație provizorie a cheltuielilor făcute pentru tâmpla de la Schitul Clocociov. Chitanțe. Raport privind activitatea atelierului de reparație al CMI cu privire la tâmpla Schitului Clocociov. Corespondență privind restaurarea picturii. Referat asupra picturii în frescă (semnatar pictor I. Mihail). Schițe - tâmpla de lemn, dimensiuni icoane. Borderou - cheltuieli pentru restaurarea tâmplei. Proces-verbal de recepție a lucrărilor de reparație asupra tâmplei. Facturi materiale. Deviz-ofertă pictor autorizat Dumitru Hornung. Raport asupra lucrărilor de pictură de la Mănăstirea Clocociov-Slatina. Fotografii arcadă din absida stângă, înainte și după spălarea picturii. Referat redactat de către pictorul I. Mihail după vizitarea și cercetarea lucrărilor de pictură în curs de executare. Antemăsurătoare-deviz pentru lucrările de restaurare necesare clopotniței vechi. Corespondență privind restaurarea clopotniței. Corespondență privind revendicarea averii mănăstirii. Solicitarea aprobării CMI pentru adăpostirea orfanilor de război în chiliile mănăstirii. Restaurare zid de incintă avariat de cutremur. Antemăsurătoare-deviz. Schiță - plan de situație al mănăstirii. Decizie de numire a paznicului mănăstirii. Planul bisericii mănăstirii. Plan proiect de restaurare. Schițe, noțite, descriere lucrări. Deviz pentru reparațiile interioare de zidărie și pictură. Caiet de sarcini. Corespondență - crăpături ale bisericii produse de alunecări de teren. Fotografie dinspre S-E a schitului. Schiță de interior a bisericii. Adrese privind starea Schitului Gâlmec din Gâlmele (Parohia Sprâncenata).
Observații: Biserica „Înălțarea Domnului” din vechiul sat Gâlmele, a fost inițial schit.
Nr. filelor: 274
Număr dosar: 3127