3301 | Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”, oraș Ștefănești; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Izvorani, oraș Ștefănești; Biserica „Sf. Dumitru”, oraș Ștefănești

cod LMI: AG-II-m-A-13802
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1942
Cuprinsul dosarului: Județul Muscel, comuna Ștefănești. Crucea și fântâna din mijlocul satului. Corespondență între Primăria comunei Ștefănești și CMI privind proiectul de mutare a crucii și demolarea fântânii din piața comunei. Cătunul Izvorani, Biserica „Sf. Nicolae” (1919). Chestionar. Comuna Ștefănești, Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” (1628). Chestionar. Ante-măsurătoare și deviz estimativ pentru lucrări de reparație necesare bisericii. Ante-măsurătoare-deviz pentru lucrări de restaurare a bisericii. Ante-măsurătoare-deviz-adăugarea a două sânuri la biserică. Schițe plan biserică. Ante-măsurătoare și deviz estimativ pentru lucrări de consolidare a bisericii în urma daunelor provocate de cuteremurul din noiembrie 1940. Proiect - adăugare sânuri biserică - arhitect Horia Teodoru(1938). Cătunul Tărgu Dealului, Biserica „Sf. Dumitru” (1784). Chestionar. Măsurătoare și deviz - lucrări de reparație necesare bisericii. Releveu - arhitect Horia Teodoru (1938). Corespondență privind restaurarea picturii, nerespectarea statutului de monument istoric prin realizarea picturii în ulei peste vechea și valoroasa pictură în frescă.
Observații: Județul Muscel (Regatul României), cu reședința de județ orașul Câmulung. În prezent, orașul Ștefănesti este integrat județului Argeș. Fostele cătune Izvorani și Târgu Dealului aparțin orașului Ștefănești.
Nr. filelor: 112
Număr dosar: 3301