3383 | Biserica „Sfântul Nicolae” Geartoglu, str. Stelea 17, municipiulTârgoviște

cod LMI: DB-II-m-A-17311
Județ: Dâmbovița
Anii de corespondență: 1936-1947
Cuprinsul dosarului: Județul Dâmbovița, oraș Târgoviște, Biserica „Sfântul Nicolae” Geartoglu. Adresă a Primăriei orașului Târgoviște către Ministerul Cultelor și Artelor, prin care se cer lămuriri despre statutul de monument istoric al Bisericii „Geartu”. Antemăsurători -Devize pentru lucrările de restaurare și întreținere necesare Bisericii „Geartoglu” din Târgoviște. Referat (semnatar dl Eugen Ispir) despre muzeul din Târgoviște și despre Biserica „Sfântul Neculae” Gertoglu. Adresă a Ministerului Artelor, Direcțiunea Artelor, către Ministrul Cultelor, despre situatia bisericilor din Târgoviște și despre Biserica „Sfântul Neculai” Gertoglu. Deviz pentru refacerea șarpantei și învelitorii de olane de la Biserica Geartoglu din Târgoviște. Adresă CMI, către Directorul Muzeului din Târgoviște, prin care se solicită comunicarea stării Bisericii „Sfântul Nicolae” Gertoglu. Adresă a Muzeului Regional din Târgoviște, către CMI, prin care se comunică starea Bisericii „Sfântul Nicolae” Geartoglu și se solicită fonduri pentru repararea acoperișului. Adresă CMI, către Primăria Orașului Târgoviște, prin care se solicită executarea unei reparații sumare la învelitoarea Bisericii „Sfântul Nicolae” Geartoglu, din fondurile Primăriei. Adresă a Arhitectului Emanoil Costescu, către Biserica „Geartoglu” din Târgoviște, prin care se înaintează un deviz pentru restaurarea șarpantei și învelitorii. Adresă a Ministerului Artelor, Direcțiunea Artelor, către CMI, prin care se înaintează referatul Subinspectorului General Eugen Ispir, prin care se cere luarea de măsuri pentru Biserica Domnească și Biserica „Sfântul Nicolae” Gertoglu din Târgoviște.
Nr. filelor: 18
Număr dosar: 3383