3324 | Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, sat Tazlău, comuna Tazlău, județul Neamț; Biserica din lemn „Sf. Nicolae”, sat Balcani, comuna Balcani, județul Bacău

Stare actuală: Biserica din lemn „Sf. Voievozi”, sat Frumoasa, comuna Balcani, județul Bacău - dispărută (incendiu)
cod LMI: NT-II-m-A-10706.01
Județ: Neamț; Bacău
Anii de corespondență: 1921-1953
Cuprinsul dosarului: Județul Neamț, comuna Tazlău, cătunul Tazlău, Biserica „Nașterea Maicii Domnului” (1496-1497) - Mănăstirea Tazlău. Chestionar. Referat, telegramă, adresă referitoare la strângerea de fonduri necesare reparației bisericii. Fotografii. Proces-verbal - crearea unui comitet de enoriași însărcinat cu reparația și restaurarea bisericii. Deviz al lucrărilor de reparație și îmbunătățiri aduse bisericii. Proces-verbal de recepție pentru lucrările de reparație și îmbunătățiri. Situație definitivă a lucrărilor. Cerere - construire casă parohială. Cătunul Balcani, Biserica din lemn „Sf. Nicolae” (1789). Chestionar. Cătunul Frumoasa, Biserica din lemn „Sf. Voievozi” (1810). Chestionar.
Observații: În prezent, satele Balcani și Frumoasa fac parte din comuna Balcani, județul Bacău. Biserica „Sf. Voievozi” din satul Frumoasa, comuna Balcani, județul Bacău, a dispărut în urma unui incendiu în anul 1980. Pe locul acesteia, în 1983, a fost ridicată o nouă biserică cu același hram.
Nr. filelor: 41
Număr dosar: 3324