3372 | Mănăstirea Tismana, sat Tismana, comuna Tismana

cod LMI: GJ-II-a-A-09413
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1919-1939
Cuprinsul dosarului: Județul Gorj, comuna Tismana, Mănăstirea Tismana, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1364). Devize -reparații de urgență necesare bisericii în urma intemperiilor din anul 1920. Ofertă - lucrare tinichigerie la acoperiș. Proces-verbal, situație definitivă a lucrărilor. Chestionar. Corespondență privind aprobarea de către CMI a reparațiilor necesare bisericii și clădirilor mănăstirii (devize, măsurători, rapoarte, telegrame). Cerere de așezare a unei pietre comemorative în gangul clopotniței mănăstirii. Corespondență între starețul mănăstirii și CMI privind starea de ruină a bisericii și a chiliilor. Deviz estimativ și cantitativ pentru lucrările de restaurare și întreținere necesare bisericii și paraclisului (campania anului 1933). Delegație - arhitect Em. T. Costescu - supravegherea și conducerea lucrărilor de restaurare (stăreție, chilii, dependințe), sondaje și cercetări la biserică și paraclis. Deviz și referate; referat-restaurare a bisericii mănăstirii (arhitect Em. T. Costescu). Antemăsurătoare-devize - biserică și paraclis. Corespondență privind materialele necesare lucrărilor de reparație. Stat de plată săptămânală a lucrătorilor. Memoriu - pictură biserică (D. Norocea). Proces-verbal de recepție - lucrări de reparație biserică. Corespondență - continuare lucrări de reparație necesare bisericii (camania anului 1936). Proces-verbal de recepție (1937). Corespondență - cumpărare și instalare a unei sobe de fier pentru încălzirea interioară a bisericii. Studii pentru încălzitul bisericilor monument istoric cu sobe de petrol, de teracotă sau metal. Corespondență - continuare lucrări de restaurare. Planșe (pictor D. Norocea), planuri, schițe (arhitect Em. T. Costescu).
Nr. filelor: 238
Număr dosar: 3372