3373 | Mănăstirea Tismana, sat Tismana, comuna Tismana

cod LMI: GJ-II-a-A-09413
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1940-1949
Cuprinsul dosarului: Județul Gorj, comuna Tismana, Mănăstirea Tismana, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1364). Corespondență privind refacerea picturii și executarea unui baldachin. Deviz - lucrări de restaurare a bisericii Bolniței (Paraclisul). Corespondență privind repararea chiliilor aripii sudice, distruse de un incendiu. Deviz - refacere completă chilii. Delegație - Em. T. Costescu - întocmire planuri și devize necesare lucrărilor de restaurare. Memoriu - lucrări de restaurare privind mănăstirea (arhitect Horia Teodoru). Planul stranelor noi, proiectate pentru biserica mănăstirii (tâmplar-sculptor, ierodiacon Antonie Ciobanu). Deviz - strane noi și strana arhierească. Plan și deviz - refacerea acoperișului clopotniței, distrus de un incendiu. Deviz estimativ, referat, ante-măsurătoare-deviz - lucrări necesare restaurării mănăstirii. Proiect - lucări aripa stângă (neatinsă de incendiu) a mănăstirii. Listă - materiale necesare pentru executarea lucrărilor. Ante-măsurătoare-deviz - lucrări de restaurare a vechiului pridvor din jurul bisericii (campania anului 1948). Corespondență privind ridicarea unei cruci cu havuz în fața intrării mănăstirii. Schițe, planuri - mănăstire.
Nr. filelor: 152
Număr dosar: 3373