3601 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Valea-Nicovani, comuna Valea Călugărească; Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, sat Vlaea Mantei, comuna Valea Călugărească; Biserica „Izvorul Tămăduirii”, sat/comună Valea Călugărească

Stare actuală: Biserica „Intrarea în Biserică”, sat/comună Valea Călugărească - dărâmată (1938)
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1942
Cuprinsul dosarului: Județul Prahova, comuna Valea Călugărească, cătunul Valea Călugărească, Biserica „Intrarea în Biserică” (1850) - în stare de ruină. Corespondență între CMI și parohie referitoare la dărâmarea bisericii. Cătunul Valea-Nicovani, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1894, reparații radicale 1932-1934). Chestionar. Corespondență privind lucrările de consolidare în urma cutermurului din noiembrie 1940. Cătunul Valea-Meilor, biserică. Chestionar. Cătunul Valea Mantei, Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” (1897). Chestionar. Cătunul Gura Văii, Biserica „Izvorul Tămăduirii” (1896). Chestionar.
Observații: În prezent, Valea-Mieilor (fostă Valea-Meilor) este o localitate componentă a orașului Urlați, județul Prahova. Cătunul Gura Văii a fost integrat satului Valea Călugărească. Biserica din Valea-Mieilor n-a putut fi identificată pe teren.
Nr. filelor: 42
Număr dosar: 3601